X hits on this document

356 views

0 shares

0 downloads

0 comments

66 / 145

C. SUBIECTELE aplicaţii (laborator).

1. Ridicarea caracteristicii statice de transfer la circuitele integrate ECL.2. Analiza influenţei tensiunii de alimentare, sarcinii şi a temperaturii de lucru asupra caracteristicii statice de transfer. 3. Măsurarea parametrilor dinamici la circuitele integrate ECL. 4. Analiza influenţei tensiunii de alimentare şi a sarcinii asupra timpilor de propagare la circuitele integrate ECL .5. Aplicaţii ale circuitelor integrate ECL .6. Circuite basculante bistabile TTL. 7. Circuite basculante bistabile CMOS 8. Circuite basculante bistabile ECL 9. Circuite basculante monostabile integrate TTL. Aplicaţii 10. Circuite basculante monostabile integrate CMOS. Aplicaţii. 11. Circuite basculante astabile TTL. Aplicaţii. 12. Circuite basculante astabile CMOS. Aplicaţii. 13. Circuite basculante astabile ECL. Aplicaţii. 14. Tiggere Schimitt integrate TTL. Aplicaţii. 15. Tiggere Schimitt integrate CMOS. Aplicaţii. 16. Proiectarea cu Electronics Workbench. 17. Proiectarea cu Xilinx. 18. Utilizarea MULTISIM

D. BIBLIOGRAFIE  Se indică maximum trei titluri bibliografice de referinţă

1.  M.Stratulat “Circuite integrate CMOS şi ECL ” ed. Politehnica , Timişoara, 2003

2  Kleitz William - Digital Electronics: A Practical Approach,6ed, ed.Pearson, 2001

3. M. Morris Mano, Charles R. Kime – Logic and Computer Design Fundamentals, Pretice Hall, New Jersey,2000.

E. PROCEDURA DE EVALUARE

Examen scris la sfârşitul semestrului. In nota finalã se iau în considerare prezenţa la curs, activitatea la laborator (33%) şi notele de la examen(66%). Examenul constă din trei subiecte de bază cu o parte teoretică, o parte aplicativă legată de parte teoretică de la subiectul precedent şi o aplicaţie independentă ce urmăreşte să dezvolte modul de sinteză al studentului.

F. COMPATIBILITATE INTERNAŢIONALA

1.University of.California. Berkeley,
2Linkoping Institute of Technology,

3Massachusetts Institute of Technology

Data:21.03.2007

      DIRECTOR/SEF  DEPARTAMENT/CATEDRA                    TITULAR DE DISCIPLINĂ,

Prof.dr.ing.Vladimir Creţu                          Prof.dr.ing.Mircea Stratulat

UNIVERSITATEA „POLITEHNICA”DIN TIMIŞOARA                                         

SYLLABUS

pentru disciplina:

“PROIECTAREA DETALIATĂ A SISTEMELOR SOFTWARE”

FACULTATEA: AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE

Document info
Document views356
Page views356
Page last viewedThu Dec 08 10:55:30 UTC 2016
Pages145
Paragraphs4938
Words34649

Comments