X hits on this document

448 views

0 shares

0 downloads

0 comments

67 / 145

DOMENIUL / SPECIALIZAREA: CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Anul de studii: III

Semestrul: 1

Titularul cursului: conf. dr. ing. Radu Marinescu

Colaboratori:

Numar de ore/saptamana/Verificarea/Credite

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

Examinare

Credite

2

0

2

0

Distribuită

4

A. OBIECTIVELE CURSULUI

Obiectivul cursului se constituie în familiarizarea studentului cu tehnici avansate de proiectare a aplicaţiilor de mari dimensiuni în general, cu un accent deosebit pe proiectarea sistemelor orientate pe obiecte. În acest context principalul obiectiv al cursului este ca studentul să poată să treacă dincolo de întelegerea mecanismelor primare ale unui limbaj de programare orientat pe obiecte şi să înveţe să definească soluţii de proiectare care conduc la un software uşor de înţeles, uşor de întreţinut şi invulnerabil la schimbări viitoare de cerinţe.

B. SUBIECTELE CURSULUI

(1) Principii Generale de Proiectare Orientată pe Obiecte: Obiectivele Fazei de Proiectare; Principii Generale de Proiectare; Modularitatea; Criteriile lui Meyer de Evaluare a Modularităţii; Regulile de Modularitate a lui Meyer; (2) Principii şi Euristici de Proiectare Orientată pe Obiecte: Mecanismele cheie ale Programării Orientate pe Obiecte; Principiul Open-Closed (OCP); Principiul Liskov al Substituţiei (LSP); Design by Contract; Principiul Dependenţei Inverse (DIP); Principiul Segregării Interfetei; (3) Principii de Proiectare de Nivel Inalt (High-Level Design): Proiectarea de Nivel Inalt; Principii de Coeziune a Subsistemelor; Princpiul Echivalentei Reutilizare/Livrare (REP); Principiul Reutilizării Comune (CRP); Principiul Întreţinerii Comune (CCP); Principii de Cuplaj a Subsistemelor; Principiul Dependenţelor Aciclice (ADP); Principiul Dependenţelor Stabile (SDP).  Factorul de Instabilitate; Principiul Abstracţiunilor Stabile (SAP). MăsurareaAbstractizare; (4) Introducere în Tipare de Proiectare: Introducere şi Motivaţie; Definiţii ale Tiparelor de Proiectare; Cele Două Principii de Bază ale Tiparelor de Proiectare; Clasificarea Tiparelor de Proiectare; Beneficii şi Dezavantaje; (5)Tipare Creaţionale: Tiparul Factory Method; Tiparul Prototype; tiparul Abstract Factory; discuţie Comparativă; (6)Tratarea "Bine-Manierată" a Cererilor către Obiecte: tiparul Command; tiparul Composite;tiparul Chain of Responsibility; tiparul Decorator;Discuţie Comparativă; (7) Schimbarea Comportamentală a unui Obiect: Modalităţi de Schimbare; tiparul Strategy;Tiparul State; tiparul Proxy;tiparul Bridge

C. SUBIECTELE APLICATIILOR (laborator, seminar, proiect)

Se vor propune o serie de cel puţin 5 teme, fiecare vizând aplicare a câte 1-2 tipare de proiectare studiate. Fiecare temă în parte va descrie câte un context de proiectare în care s-a proiectat prost şi în care soluţia optimă este cea bazată pe unul din tiparele de proiectare studiate sau pe o combinaţie între două sau mai multe astfel de tipare. Sarcina studentului va fi aceea de a identifica tiparul/tiparele de proiectare care ar fi trebui folosit(e) şi implementare la nivel de diagrame UML respectiv la nivel de cod a soluţiei găsite.

D. BIBLIOGRAFIE  Se indică maximum trei titluri bibliografice de referinţă

1. Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, John Vlissides - Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software, Addison-Wesley Professional, 1995

2. Robert C. Martin - Agile Software Development, Principles, Patterns, and Practices, Prentice Hall, 2002

Document info
Document views448
Page views448
Page last viewedThu Jan 19 00:13:44 UTC 2017
Pages145
Paragraphs4938
Words34649

Comments