X hits on this document

474 views

0 shares

0 downloads

0 comments

69 / 145

FACULTATEA: AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE

DOMENIUL / SPECIALIZAREA: CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Anul de studii: III

Semestrul: 1

Titularul cursului:  conf. dr. ing. Mihai V. Micea

Colaboratori: as. ing. Dan Chiciudean

Numar de ore/saptamana/Verificarea/Credite

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

Examinare

Credite

2

0

2

0

Distribuită

4

A. OBIECTIVELE CURSULUI

Disciplina urmareste dobandirea de catre studenti a unor cunostinte detaliate privind tehnicile de baza implicate in conversia, analiza si prelucrarea numerica a semnalelor si sistemelor, in domeniul timp si frecventa. De asemenea, studentii vor dobandi abilitati privind utilizarea sistemelor de calcul si a unor echipamente specializate (procesoare numerice de semnal – DSP) in aplicarea practica a acestor tehnici si cunostinte, in diverse domenii.

B. SUBIECTELE CURSULUI

Introducere: Consideratii generale; Domenii de aplicatii pentru prelucrarea numerica a semnalelor, cu exemple. Procesoarele numerice de semnal: Prezentare generala a procesoarelor numerice de semnal; Prezentarea familiilor de procesoare Motorola/Freescale DSP56000 si StarCore; Aplicatii. Procesarea numerica a semnalelor in domeniul timp: Semnale discrete in raport cu timpul; Conversia semnalelor numerice; Sisteme discrete in raport cu timpul (procesoare numerice); Convolutia semnalelor discrete in raport cu timpul;Aplicatii ale convolutiei; Corelatia semnalelor discrete in raport cu timpul; Aplicatii ale corelatiei; Sisteme numerice descrise de ecuatii cu diferente. Prelucrarea numerica a semnalelor in domeniul frecventa: Transformata Z si aplicatiile acesteia; Transformata Fourier a semnalelor discrete in raport cu timpul; Proprietatile transformatei Fourier pentru semnale numerice; Analiza sistemelor LTI in domeniul frecventa.

C. SUBIECTELE APLICATIILOR (laborator, seminar, proiect)

1.

Introducere in arhitectura si programarea procesoarelor numerice de semnal Motorola/Freescale DSP56303, DSP56307 si DSP56824. Prezentarea uneltelor software aferente.

2.

Programarea si testarea elementara a procesoarelor Motorola DSP.

3.

Programarea CODEC-ului audio, cu aplicatii.

4.

Programarea functionarii autonome a procesoarelor Motorola DSP.

5.

Semnale numerice elementare. Parametrii acestora. Aplicatii.

6.

Achizitia numerica a semnalelor cu ajutorul procesoarelor Motorola DSP.

7.

Raspunsul-impuls al sistemelor numerice si aplicatii.

8.

Aplicatii ale operatorului de convolutie.

9.

Studiul practic al comportarii in domeniul timp al filtrelor numerice elementare.

10.

Principiul de functionare al sistemelor de tip RADAR si SONAR.

11.

Analiza semnalelor numerice in domeniul frecventa.

12.

Analiza in domeniul frecventa a filtrelor numerice elementare.

13.

Realizarea unui analizor spectral pentru semnale audio

D. BIBLIOGRAFIE

1.

G. Proakis, D. G. Manolakis, "Digital Signal Processing. Principles, Algorithms and Applications", 3rd Edition, Prentice-Hall, 1996.

2.

A. V. Oppenheim, R. W. Schafer, "Digital Signal Processing", Prentice-Hall, 1996.

3.

E. C. Ifeachor, B. W. Jervis, "Digital Signal Processing: A Practical Approach", Addison-Wesley, 1993.

E. PROCEDURA DE EVALUARE

Document info
Document views474
Page views474
Page last viewedFri Jan 20 14:10:21 UTC 2017
Pages145
Paragraphs4938
Words34649

Comments