X hits on this document

421 views

0 shares

0 downloads

0 comments

7 / 145

”PROGRAMAREA CALCULATOARELOR”

FACULTATEA: AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE

DOMENIUL / SPECIALIZAREA: CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Anul de studii: I

Semestrul: 1

Titularul cursului: prof. dr. ing. Horia Ciocârlie

Colaboratori: as. ing. Gabriela Bobu, Gabriel Erzse, Emilian Roşu

Numar de ore/saptamana/Verificarea/Credite

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

Examinare

Credite

2

0

2

0

Examen scris

5

A. OBIECTIVELE CURSULUI

Dobândirea noţiunilor de bază din programare, cu exemplificare în limbajul C.

B.  SUBIECTELE CURSULUI

1.

Introducere în Programarea Calculatoarelor.

2.

Limbajul de programare C. Noţiuni introductive.

3.

Tipuri de date predefinite. Constante, variabile şi expresii.

4.

Funcţii standard de citire/scriere.

5.

Controlul fluxului de execuţie. Instrucţiuni.

6.

Funcţii definite de utilizator. Argumente.

7.

Tipuri de date structurate. Tablouri, şiruri de caractere, structuri.

8.

Pointeri. Alocarea dinamică a memoriei.

C. SUBIECTELE APLICATIILOR (laborator, seminar, proiect)

Lucrări de laborator:

1.

Reprezentarea algoritmilor în pseudocod.

2.

Mediul de programare Borland C.

3.

Programe simple în C.

4.

Tipurile integer, real, character.

5.

Operatori aritmetici, relaţionali şi logici.

6.

Funcţii de scriere şi citire.

7.

Instrucţiunile if, for, while şi do while.

8.

Funcţii definite de utilizatori; transmiterea datelor prin lista de argumente.

9.

Prelucrări asupra tablourile şi sirurilor de caractere.

10.

Definirea şi utilizarea  structurilor pentru memorarea datelor..

11.

Accesarea datelor prin intermediul pointerilor; aritmetica pointerilor.

12.

Memorarea datelor în zone alocate dinamic.

D. BIBLIOGRAFIE  

1.

Brian W. Kernighan, Denis Ritchie, Limbajul C, Ed. Teora, 2003

2.

Dr. Kris Jamsa & Lars Klander, Totul despre C şi C++.  Manualul fundamental de programare în C şi C++, Ed. Teora, 2001

Document info
Document views421
Page views421
Page last viewedTue Jan 17 05:02:19 UTC 2017
Pages145
Paragraphs4938
Words34649

Comments