X hits on this document

304 views

0 shares

0 downloads

0 comments

71 / 145

FACULTATEA: AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE

DOMENIUL / SPECIALIZAREA: CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Anul de studii: III

Semestrul: 1

Titularul cursului: ş.l. dr. ing. Constantin Cosovan

Colaboratori:

Numar de ore/saptamana/Verificarea/Credite

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

Examinare

Credite

2

0

2

0

Distribuită

4

A. OBIECTIVELE CURSULUI

Obiectivarea caracteristicilor calităţii. Sisteme de calitate, standardele ISO 9000 şi 25000, norme, ghiduri, şi auditul sistemelor de calitate. Managementul calităţii totale, implementare şi audit. Calitatea hardware şi software, metodologiile CMMI, metrici. Tehnologia; definiţii ştiinţa şi funcţiunile ei.Informaţia în sens clasic, algoritmic şi cuantic.

B. SUBIECTELE CURSULUI

1.Calitatea;funcţiile calităţii şi implicaţiile lor în tehnologia informaţiei.

2.Standardizarea şi atestarea calităţii software-ului.

3.Implementarea unui sistem de management al calităţii.

4.Tehnologia; tehnologii funcţionale şi informaţionale.

5.Informaţia shannoniană şi algoritmică, aspecte calitative.

C. SUBIECTELE APLICATIILOR (laborator, seminar, proiect)

1 Strategia standardizării informaţiilor de produs

2.Standardele ISO 9000 şi 25000 implementare

3.Manualul de asigurare a calităţii

4.Implementarea şi auditul sistemelor de calitate

5.Metrici software-metodologia CMMI

6.Metode de îmbunătăţire a calităţii programelor

D. BIBLIOGRAFIE

1.Balog A. ş.a. - Calitatea sistemelor interactive studii şi expeimente, Matrix Rom, 2004, Bucureşti

2.Pau V., Duminică D. - Controlul Calităţii asistat de calculator, Editura Printech, 2005, Bucureşti

3.Cormen T. ş.a. - Introducere în algoritmi,  Editura Agora,  2000, Bucureşti

E. PROCEDURA DE EVALUARE

Test scris cu 10 întrebări din materia predată pe durata unei ore şi susţinerea orală la sfârşitul semestrului a unui referat pe baza tematicii de laborator, la alegere.

F.COMPATIBILITATE INTERNATIONALA

Univ. Calgary-Canada, Univ.din Maryland -SUA, Univ din Klagenfurt-Austria

DIRECTOR/SEF  DEPARTAMENT/CATEDRA                    TITULAR DE DISCIPLINĂ,

Prof.dr.ing. Vladimir Creţu                                                      Ş.l.dr.ing. Constantin Cosovan

UNIVERSITATEA „POLITEHNICA”DIN TIMIŞOARA                                         

SYLLABUS

pentru disciplina:

“PROGRAMAREA ÎN LIMBAJ DE ASAMBLARE”

Document info
Document views304
Page views304
Page last viewedSun Dec 04 06:50:02 UTC 2016
Pages145
Paragraphs4938
Words34649

Comments