X hits on this document

457 views

0 shares

0 downloads

0 comments

72 / 145

FACULTATEA: AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE

DOMENIUL / SPECIALIZAREA: CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Anul de studii: III

Semestrul: 1

Titularul cursului: prof. dr. ing. Ionel Jian

Colaboratori: as. ing. Sorin Serău

Numar de ore/saptamana/Verificarea/Credite

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

Examinare

Credite

2

0

2

0

Distribuită

4

A. OBIECTIVELE CURSULUI

Cunoaşterea setului de instrucţiuni 80x86, a tehnicilor de programare in limbaj de asamblare, utilizare subprograme, funcţii DOS, macroinstrucţiuni, programe de conversie ASCII/ binar, structura şi programarea coprocesorului matematic 8087.

B. SUBIECTELE CURSULUI

1.

INTRODUCERE. Structura microprocesorului I 8086.Sistemul de operare MSDOS, comenzi si structură. Editarea, asamblarea, link-editarea si rularea programelor. Depanarea programelor cu  AFD( Advanced Full Screen Debuger) si CodView

2.

LIMBAJ DE ASAMBLARE I8086/286/386 Macroasamblorul MASM86, structura programe, definire date. Moduri de adresare. Instrucţiuni de mutare. Instrucţiuni aritmetice si logice. Calcul in zecimal pe lungime variabila. Programe ramificate si ciclice, instrucţiuni de salt, tablouri. Prelucrare texte, instrucţiuni pe şiruri de caractere. Structuri de date. Asamblări condiţionate.

3.

SUBPROGRAME. 3.1. Clasificare subprograme. Transmitere parametrii prin registre si prin tabela de adrese. Subprograme de conversie binar-zecimal si zecimal-binar. Transmiterea param. printr-o zona de memorie cu structura data.. Subprograme reentrante. Transmiterea parametrilor prin stiva, variabile locale. Subprograme recursive. Definirea macroinstructiuni pentru chemarea subprogramelor. Comunicarea intre programele scrise in limbaj de nivel inalt si limbaj de asamblare(PASCAL, C, FORTRAN.

4.

UTILIZARE FUNCTII MS-DOS.  Functii MSDOS standard de intrare-iesire. Functii MSDOS pentru prelucrare fisiere prin FCB. Functii MSDOS pentru  fisiere cu indicator logic. Functii de tratare a devierilor - subprograme rezidente. Alte functii MSDOS.

5.

UTILIZAREA COPROCESOR MATEMATIC 80x87. Structura coprocesor matematic si mod de lucru. Structura informatiilor in virgula flotanta. Instructiuni de transfer si conversie. Instructiuni aritmetice. Conversie din binar virgula flotanta si invers.

C. SUBIECTELE APLICATIILOR (laborator, seminar, proiect)

1.

Structura  microprocesor I8086,  utilizare Debuger AFD

2.

Moduri de adresare, instructiuni de transfer.

3.

Utilizare MASM, LINK, CodeView, structura  programe,  definire date, segmentare,

instructiuni aritmetice si logice.

4.

Programe ramificate si ciclice, prelucrare tablouri.

5.

Prelucrare siruri de caractere.

6.

Subprograme.Transmitere param.prin registre

7.

Conversie hexa-ASCII, zec-binar, binar- zec

8.

Transmiterea parametrilor printr-o zona de memorie,  def. structuri de date.

9.

Transmiterea  parametrilor  prin  stiva, alocare  variabile locale.

10.

Subprograme reentrante si recursive.

11.

Functii MSDOS standard (de I/E). Definire macroinstructiuni.

12.

Functii MSDOS pentru  fisiere cu FCB si/sau indicator logic.

13.

Comunicarea intre programe scrise in limbaje de nivel inalt si limbaj de asamblare.

14.

Utilizare instructiuni de virgula flotanta

D. BIBLIOGRAFIE  Se indică maximum trei titluri bibliografice de referinţă

1.

Jian I., Programarea in limbaj de asamblare, curs format electronic, 2006

2.

Randall Hyde, The Art of Assembly Language Programming, format PDF 2007- University of California.Riverside, (1400pag), http://webster.cs.ucr.edu/AoA/DOS/pdf/0_AoAPDF.html

Document info
Document views457
Page views457
Page last viewedThu Jan 19 17:59:56 UTC 2017
Pages145
Paragraphs4938
Words34649

Comments