X hits on this document

482 views

0 shares

0 downloads

0 comments

74 / 145

FACULTATEA: AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE

DOMENIUL / SPECIALIZAREA: CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Anul de studii: III

Semestrul: 1

Titularul cursului: as. ing. Carmen Holotescu

Colaboratori:

Numar de ore/saptamana/Verificarea/Credite

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

Examinare

Credite

2

0

2

0

Distribuită

4

A. OBIECTIVELE CURSULUI

Studierea tehnologiilor si standardelor Web actuale, a caracteristicilor si aplicatiilor Web2.0.

Se vor dobandi competentele necesare dezvoltarii de site-uri si aplicatii Web complexe.

B. SUBIECTELE CURSULUI

Prezentare generala, istoric Web

Prezentare Web 2.0: RSS, bloguri, wiki, sisteme de bookmark colaborativ, sisteme sociale, Ajax, noi licente - Creative Commons

HTML: Elemente structurale, Formatare, Liste, Tabele, Linkuri, Imagini, Foi de stil, Elemente multimedia

XML: Familia de limbaje XML. Caracterizare. Structura si concepte de baza. Validarea documentelor XML. DTD. Scheme XML. Spatii de nume.TIntroducere in XPath si XSL. Aplicatii ale XML - RDF, XHTML

Javascript:Valori, Variabile, Literali, Expresii, Operatori, Instructiuni, Functii, DOM, Evenimente, Obiecte, Formulare,  Cookies

Perl: Variabile Perl, Variabile CGI, Operatori, Instructiuni, Tablouri, Formulare, Fisiere, SSI, Siruri, Cookies, Creare module, Autentificare HTTP.

PHP: Comparatia cu alte sisteme. Integrarea in documente HTML. Tipuri de date. Constante si variabile. Operatori si expresii. Structuri conditionale si repetitive. Functii. Generarea dinamica a continutului. Utilizare fisiere. Integrarea cu mySQL. Aplicatii e-commerce. Securitatea accesului

mySQL: Instalare mySQL. Utilizare mySQL client si mySQL admin. Proiectarea unei baze de date. Tipuri de date. Crearea si gestionarea tabelelor. Introducerea/extragerea/stergerea datelor. Extragerea informatiilor de sumarizare. Gestionarea bazei de date. Lucrul in retea, tranzactii.

Cautare: motoare de cautare clasice, motoare de cautare specifice RSS, cautare in sisteme open-source si Creative Commons

C. SUBIECTELE APLICATIILOR (laborator, seminar, proiect)

Lista principalelor lucrări de laborator, teme de seminar, sau/şi conţinutul proiectul de an)

Editare de pagini HTML

Aplicatii foi de stil

Aplicatii Javascript

Aplicatii Perl

Aplicatii PHP

Aplicatii mySQL

Dezvoltarea e-portofoliului activitatii de la curs

Dezvoltarea in grup a unui site sau aplicatii Web

D. BIBLIOGRAFIE  Se indică maximum trei titluri bibliografice de referinţă

1.  Carmen Holotescu, Tehnologii Internet; curs online

2. Lenuta Alboaie, Sabin Buraga: Servicii Web. Concepte de baza si implementari, Polirom 2006

3. Traian Anghel: Dezvoltarea aplicatiilor WEB folosind XHTML, PHP si MySQL, Polirom 200

E. PROCEDURA DE EVALUARE

Document info
Document views482
Page views482
Page last viewedFri Jan 20 22:51:34 UTC 2017
Pages145
Paragraphs4938
Words34649

Comments