X hits on this document

520 views

0 shares

0 downloads

0 comments

76 / 145

FACULTATEA: AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE

DOMENIUL/SPECIALIZAREA: CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Anul de studii: III

Semestrul: 1

Titularul cursului: ş.l. dr. ing. Doru Todincă

Colaboratori: ş.l. dr  .ing.. Mihai Udrescu

Numar de ore/saptamana/Verificarea/Credite

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

Examinare

Credite

0

0

0

0

Colocviu

2

A. OBIECTIVELE CURSULUI

Familiarizarea studentilor cu procesele de productie, cu organizarea firmelor, dezvoltarea unor abilitati de lucru in echipa, aplicarea cunostintelor dobandite in cadrul facultatii la o situatie concreta dintr-o firma..

B. SUBIECTELE CURSULUI

C. SUBIECTELE APLICATIILOR (laborator, seminar, proiect)

1. se va studia structura hardware a unei retele de calculatoare; 2. se vor urmari activitatile de întretinere, testare, depanare si "upgrade" a echipamentelor de calcul; 3. familiarizarea cu programele de test si diagnosticare hardware; 4. cunoasterea principalelor comenzi ale sistemului de operare si modul de lucru al utilitarelor specifice.

.

D. BIBLIOGRAFIE  

E. PROCEDURA DE EVALUARE

Colocviu de practica, oral

F.COMPATIBILITATE INTERNATIONALA

1.INSA Lyon, Franta

2. University of Ottawa, Canada

3.Carlton University, Canada

Data: 28.03.2007

      DIRECTOR/SEF  DEPARTAMENT/CATEDRA                    TITULAR DE DISCIPLINĂ,

Prof. Dr. Ing. Vladimir Cretus.l. dr. Ing. Doru Todinca

Document info
Document views520
Page views520
Page last viewedMon Jan 23 02:24:50 UTC 2017
Pages145
Paragraphs4938
Words34649

Comments