X hits on this document

475 views

0 shares

0 downloads

0 comments

78 / 145

FACULTATEA: AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE

DOMENIUL / SPECIALIZAREA: CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Anul de studii: III

Semestrul: 2

Titularul cursului: ş.l. ing. dr. ec. Monica Tion

Colaboratori: ş.l. dr. ing. Ilie Tăucean

Numar de ore/saptamana/Verificarea/Credite

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

Examinare

Credite

2

1

0

0

Distribuită

2

A. OBIECTIVELE CURSULUI

Obiectivul cursului este familiarizarea studentilor cu notiunile teroretice de baza ale marketingului (concepte, functii, metode), insotite de multiple exemple din domeniul de specializare a studentilor. Dobandirea cunostintelor necesare in vederea inializarii in principiile si tehnicile de marketing, analiza si implementarea lor. Iar pentru o mai bună înţelegerea a noţiunilor teoretice prezentate la curs, se apleleaza la o serie de studii de caz şi aplicaţii urmărindu-se indeaproape tematica cursului.

B. SUBIECTELE CURSULUI

1.

Conceptul de marketing (Definitii, Concept de marketing, notiuni fundamentale de marketing, managementul marketingului);

2.

Analiza mediului de marketing (Componenta mediului extern si mediului intern,Metode de analiza a mediului de marketing);

3.

Piaţa. Segmentarea pieţei (Definitii, Procesul segmentarii pietei, Criterii de segmentare ale pietei)

4.

Produsul (Definitii, Nivelurile produsului, Mixul de marketing al produsului, Dezvoltarea de noi produse);

5.

Preţul (Metode de stabilire a pretului, Strategii de fixare a pretului, etc)

6.

Plasarea/ Distribuţia (Definitii, Canale de distributie, Strategii de distributie, etc)

7.

Promovarea (Definitii, Procesul comunicarii, Mixul promotional, Stabilirea bugetului de promovare, etc).

C. SUBIECTELE APLICATIILOR (seminar)

Conţinutul seminarului:

1.

Aplicarea conceptului de marketing în compania Scandinavian Airlines – Studiu de caz;

2.

Analiza SWOT – Studiu de caz pentru compania Dacia-Renault; Studiu de caz pentru Facultatea de Automatica si Calculatoare;

3.

Determinarea segmentului ţintă pentru diferite produse/servicii/mărci; Cine cumpără din supermarketuri? – Studiu de caz;

4.

Aplicaţii privind dezvolztarea mixului de marketing (produs, preţ, plasare şi promovare);

5.

Dezvoltarea planului de marketing pentru o anumită companie

D. BIBLIOGRAFIE  Se indică maximum trei titluri bibliografice de referinţă

1.  Monica Izvercian, Elemente de marketing; Editura Solness, Timisoara, 2002.

2.  Philip Kotler,  Principiile marketingului; Editura Teora; Bucuresti, 2001.

3.  Monica Tion, Marketing – Studii de caz si Aplicatii; Editura Solness, Timisoara, 2006.

4.  Philip Kotler,  Managementul marketingului; Editura Teora; Bucuresti, 1999.

E. PROCEDURA DE EVALUARE

Forma de examinare este scrisa, iar durata aproximativa a examenului este de 2 ore. Subiectele sunt in numar de 4, primele trei sunt scurte subiecte teoretice, iar cel de-al patrulea sub forma unui studiu de caz, asemanator celor abordate la seminar. Ponderea examenului in nota finala este in proportie de 0.5, iar nota obţinută  la activitatea pe parcurs este, de asemenea, de 0.5.

Document info
Document views475
Page views475
Page last viewedFri Jan 20 14:11:17 UTC 2017
Pages145
Paragraphs4938
Words34649

Comments