X hits on this document

467 views

0 shares

0 downloads

0 comments

8 / 145

3.

Liviu Negrescu, Limbajele C şi C++  pentru începători, vol. I, Limbajul C, Ed. MicroInformatica, 1994

4.

Utilizarea şi programarea calculatoarelor, Horia Ciocârlie,Rodica Ciocârlie ed. Orizonturi Universitare, 2004

5.

V.Iorga, P.Chiriţă, C. Stratan, C.Opincaru, Programare în C/C++. Culegere de probleme, Ed. Niculescu, 2003

6.

Ioana Şora, Doru Todinca, Introducere în programarea calculatoarelor, Ed. Politehnica, 2004

E. PROCEDURA DE EVALUARE

Modul de examinare este oral. Subiectul de examen constă în două probleme pe care studentul trebuie să le rezolve pe calculator, în limbajul C. În nota finală activitatea de la laborator are o pondere de 30%.

F.COMPATIBILITATE INTERNATIONALA

Carneggie Mellon University

University of Michigan

University of Wolverhampton

Data: 1.03.2007

      DIRECTOR/SEF  DEPARTAMENT/CATEDRA                    TITULAR DE DISCIPLINĂ,

         Prof.dr.ing. Vladimir CRETU          Prof.dr.ing. Horia CIOCARLIE

"UNIVERSITATEA „POLITEHNICA”DIN TIMIŞOARA                                         

SYLLABUS

Document info
Document views467
Page views467
Page last viewedFri Jan 20 08:45:17 UTC 2017
Pages145
Paragraphs4938
Words34649

Comments