X hits on this document

460 views

0 shares

0 downloads

0 comments

80 / 145

FACULTATEA: AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE

DOMENIUL / SPECIALIZAREA: CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Anul de studii: III

Semestrul: 2

Titularul cursului: prof. Ştefan Holban

Colaboratori:  as. ing. Cosmin Cernăzanu, as. ing. Călin Jebelean

Numar de ore/saptamana/Verificarea/Credite

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

Examinare

Credite

2

0

2

0

Examen scris

4

A. OBIECTIVELE CURSULUI

Se urmăreşte ca printr-o abordare teoretica si practica sa se ofere o imagine de ansamblu asupra domeniului inteligentei artificiale cu un accent pe metodele sale specifice: căutarea si reprezentarea cunoştinţelor. S-a avut in vedere o îmbinare a orientării formaliste cu orientarea aplicativa, inginereasca Astfel, aspectele cu caracter teoretic sunt introduse intuitiv, informal, fiind uneori chiar doar amintite, iar problemele abordate sunt finalizate in majoritatea cazurilor prin programe de rezolvare. In cadrul cursului o mare parte a problemelor prezentate sunt susţinute de programe de rezolvare implementate in limbajul Prolog, care este văzut ca o unealta utila, atât pentru specificarea formala, cat si pentru programare

B. SUBIECTELE CURSULUI

1. Introducere în inteligenţa artificială

2. Elemente de programare logică

3. Structuri de date

4. Determinism şi nedeterminism în bazele de cunoştinţe

5. Reprezentarea cunoştinţelor în bazele de cunoştinţe

6. Spaţiul stărilor. Tehnici de căutare

7. Tehnici de învăţare

8. Jocuri strategice

C. SUBIECTELE APLICATIILOR (laborator, seminar, proiect)

1. Introducere în mediul SWI-Prolog

2. Reprezentarea bazelor de cunoştinţe în Prolog

3. Recursivitate în bazele de cunoştinţe

4. Obiecte recursive: arbori binari

5. Obiecte recursive: liste

6. Operaţii de intrare/ieşire

7. Verificarea dinamică a tipurilor de date

8. Tehnici de utilizare a bazelor de cunoştinţe în Prolog

9. Tehnica ”generează şi testează”

10. Tehnici de căutare în spaţiul stărilor

11. Construirea interfeţelor utilizator

D. BIBLIOGRAFIE  Se indică maximum trei titluri bibliografice de referinţă

1.

Michael Negnevitsky, Artificial Intelligence. A guide to Intelligent system. Addison-Wesley, 2005

2.

Stuart J. Russell, Peter Norvig Artificial Intelligence. A modern approach. Prentice-Hall 2003

      3.     S. Holban, Inteligenţă Artificială. Curs în format electronic, Ed. Politehnica,2006

E. PROCEDURA DE EVALUARE

Examen practic la sfârşitul semestrului. In nota finala se iau in considerare activitatea la laborator (50%).

F.COMPATIBILITATE INTERNATIONALA

Berkeley ,  Stanford- Artificial Intelligence

Georgetown

Data: 27 martie 2007

      DIRECTOR/SEF  DEPARTAMENT/CATEDRA                    TITULAR DE DISCIPLINĂ,

       Prof. dr. ing. Cretu VLADIMIR                                                           prof.dr.ing. Stefan HOLBAN

Document info
Document views460
Page views460
Page last viewedThu Jan 19 21:44:32 UTC 2017
Pages145
Paragraphs4938
Words34649

Comments