X hits on this document

538 views

0 shares

0 downloads

0 comments

82 / 145

FACULTATEA: AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE

DOMENIUL / SPECIALIZAREA: CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Anul de studii: III

Semestrul: 2

Titularul cursului: prof. dr. ing. Mircea Popa

Colaboratori: prep. ing. Alexandru Amaricăi

Numar de ore/saptamana/Verificarea/Credite

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

Examinare

Credite

2

0

1

1

Examen scris

5

A. OBIECTIVELE CURSULUI

- cunoaşterea definiţiei, caracteristicilor, structurii şi funcţionării unui sistem încorporat (SI)ş

- studiul problemelor tipice ce apar la proiectarea unui SI bazat pe microcontroler;

-  studiul componentelor şi instrumentelor specifice utilizate în proiectarea SI;

- studiul unor aplicaţii tipice;

- dobîndirea de cunoştinţe în vederea proiectaării unui SI bazat pe microcontroler cu o funcţionalitate predeterminată.

B. SUBIECTELE CURSULUI

Introducere: Ce sunt sistemele încorporate (SI)?; Domenii de aplicabilitate; Caracteristici; Cerinţe; Direcţii în studiul SI; SI şi „ubiquitous and pervasive comuting”; Caracteristici de piaţă; Structura tipică a unui SI; Arhitecturi de microcontrolere: 8051 şi ARM; Unitatea centrală; Memoria internă; Periferia internă; Sistemul de întreruperi; Minimizarea consumului; Programarea microcontrolerelor: limbajul de asamblare; limbajul C; medii şi instrumente de programare; Conectarea memoriei externe: Conectarea memoriei de program; Conectarea memoriei de date; Conectarea porturilor externe: Plasarea porturilor externe în spaţiul de memorie; Plasarea porturilor externe în spaţiul de intrare-ieşire; Aplicaţii: Comanda unor elemente de vizualizare şi execuţie, Aplicaţii în industria automobilelor; Embedded Internet.

C. SUBIECTELE APLICATIILOR (laborator, seminar, proiect)

Laborator:

1. Studiul echipamentelor LPC 2148 Education Board  şi LPC 2148 Starter Kit

2. Studiul instrucţiunilor microcontrolerului LPC 2148

3. Comanda unor module cu afişaje LCD

4. Comanda unor modul cu interfaţă Bluetooth şi ZigBee

5. Conectarea la PC prin intermediul interfeţei UART

6. Depanarea programelor utilizând modulul Tantino

7. Depanarea programelor utilizând modulul Tanto

Proiect: Toate temele se bazează pe microcontrolere cu nucleu 8051. Se va alege o temă din următoarea listă:

1.

Module de afişare cu LCD cu interfaţă fără fir – 2 studenţi

2.

Termometru digital cu interfaţă fără fir – 2 studenţi

3.

Ceas şi calendar digital  – 2 studenţi

4.

Yală electronică cu interfaţă fără fir – 2 studenţi

5.

Modul pentru comanda unui motor pas cu pas şi a unui motor de curent continuu cu interfaţă fără fir – 2 studenţi

6.

Modul pentru reglarea luminozităţii dintr-o încăpere – 2 studenţi

7.

Cântar electronic cu afişaj LCD şi interfaţă fără fir – 2 studenţi

8.

Alarmă cu interfaţă fără fir – 2 studenţi

Pot fi propuse şi teme propri. Acestea vor fi discutate şi stabilite în prima şedinţă de proiect din semestru care corespunde subgrupei din care face parte studentul care propune.

D. BIBLIOGRAFIE  Se indică maximum trei titluri bibliografice de referinţă

1. D. Calcutt, F. Cowan, H. Parchizadeh, 8051 Microcontrollers: An Applications Based Introduction; Newnes, 2004

2. A. Sloss, D. Symes, C. Wright, ARM System Developer’s Guide: Designing and Optimizing System Software ; Morgan Kaufmann, 2004

3. M. Popa, Sisteme cu microcontrolere orientate pe aplicaţii; Orizonturi Universitare, Timişoara, 2003

Document info
Document views538
Page views538
Page last viewedTue Jan 24 05:24:24 UTC 2017
Pages145
Paragraphs4938
Words34649

Comments