X hits on this document

412 views

0 shares

0 downloads

0 comments

83 / 145

E. PROCEDURA DE EVALUARE

Examen scris cu 2 părţi: partea teoretică alcătuită din 10 întrebări, fiecărei întrebări corespunzându-i 1 punct şi partea de probleme cu acces la orice fel de material scris propriu (este interzis transferul de materiale, între studenţi, în timpul examenului).

Nota finală este compusă din nota de la examen (partea teoretică, pondere 30% + partea de probleme, pondere 30%), nota de la proiect (pondere 20%) şi nota de la laborator (pondere 20%). Fiecare componentă trebuie să fie mai mare ca 4.

F.COMPATIBILITATE INTERNATIONALA

1. Cleveland State University, Department of Electrical and Computer Engineering: Embedded Systems;

2. Universitat Dortmund, Department of Computer Science: Embedded Systems Design;

3. North Dakota State University, Department of Electrical and Computer Engineering: Embedded Systems.

Data: 26.03.2007

      DIRECTOR/SEF  DEPARTAMENT/CATEDRA                    TITULAR DE DISCIPLINĂ,

Prof. Dr. ing. Vladimir CREŢU        Prof. Dr. ing Mircea POPA

UNIVERSITATEA „POLITEHNICA”DIN TIMIŞOARA                                         

SYLLABUS

pentru disciplina:

Document info
Document views412
Page views412
Page last viewedMon Jan 16 18:34:56 UTC 2017
Pages145
Paragraphs4938
Words34649

Comments