X hits on this document

424 views

0 shares

0 downloads

0 comments

84 / 145

“ELEMENTE DE GRAFICĂ ŞI INTERFEŢE OM-CALCULATOR

FACULTATEA: AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE

DOMENIUL / SPECIALIZAREA: CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Anul de studii: III

Semestrul: 2

Titularul cursului: as. ing. Sorin Babii

Colaboratori:

Numar de ore/saptamana/Verificarea/Credite

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

Examinare

Credite

2

0

1

1

Examen scris

4

A. OBIECTIVELE CURSULUI

Disciplina prezinta problemele fundamentale ale proiectarii sistemelor de programe pentru grafica asistata de calculator, modalitatile de implementare si varietatile de algoritmi care implementeaza operatii specifice, accentuand aspectele legate de analiza si performantele acestora. La sfarsitul semestrului, studentii vor fi in masura sa realizeze o biblioteca grafica, cu ajutorul careia sa poata fi vizualizate scene 3D complexe, pornind doar de la o rutina de baza – aprinderea de pixel.

B. SUBIECTELE CURSULUI

1. Introducere în grafica pe calculator

2. Trasarea şi decuparea segmentelor de dreaptă

3. Transformări 2D, 3D

4. Poligoane: decupare, umplere

5. Trasarea şi decuparea cercurilor şi elipselor

6. Curbe: introducere, algoritmi de trasare

7. Tehnici de vizualizare 3D

C. SUBIECTELE APLICATIILOR (laborator, seminar, proiect)

1.

Formatul grafic XPM; 2. Trasarea segmentelor de dreaptă; 3. Operaţii de decupare; 4. Transformări grafice 2D;

5. Decuparea poligoanelor; 6. Umplerea poligoanelor; 7. Curbe Bezier; 8. Reprezentări 3D ale obiectelor; transformări 3D; 9. Algoritmul Z-buffer; 10. Depth Cueing

D. BIBLIOGRAFIE  

3.

Foley, van Dam, Feiner, and Hughes: "Computer Graphics: Principles and Practice (2nd edition in C)", Addison-Wesley, 1992.

4.

Foley, van Dam, Feiner, Hughes, and Phillips: "Introduction to Computer Graphics", Addison-Wesley, 1994.

5.

Alan Watt: "3D Computer Graphics (3rd edition)", Addison-Wesley, 2000.

E. PROCEDURA DE EVALUARE

Examen oral (2 subiecte) la sfarsitul semestrului. In nota finala se ia in considerare activitatea la laborator (33%) si notele la subiectele de examen. Lucrarile de laborator se concretizeaza in teme de casa care se predau saptamanal.

F.COMPATIBILITATE INTERNATIONALA

Berkeley ,  Stanford- Introductory Computer Graphics

Georgetown

Data: 27 martie 2007

      DIRECTOR/SEF  DEPARTAMENT/CATEDRA                    TITULAR DE DISCIPLINĂ,

       Prof. dr. ing. Cretu VLADIMIR                                                                    as.ing. Sorin BABII

UNIVERSITATEA „POLITEHNICA”DIN TIMIŞOARA                                         

SYLLABUS

pentru disciplina:

Document info
Document views424
Page views424
Page last viewedTue Jan 17 09:32:33 UTC 2017
Pages145
Paragraphs4938
Words34649

Comments