X hits on this document

466 views

0 shares

0 downloads

0 comments

85 / 145

“BAZE DE DATE”

FACULTATEA: AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE

DOMENIUL / SPECIALIZAREA: CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Anul de studii: III

Semestrul: 2

Titularul cursului: prof. dr. ing. Ionel Jian

Colaboratori: conf. dr. ing. Dan Pescaru

Numar de ore/saptamana/Verificarea/Credite

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

Examinare

Credite

2

0

2

0

Examen scris

5

A. OBIECTIVELE CURSULUI

Se prezintă principiile de proiectare şi de implementare a Bazelor de date relaţionale. Se analizează modul de acces secvenţial si direct la informaţii utilizând condiţii de căutare, urmărind creşterea vitezei de acces şi protecţia BD. Se prezintă modul de implementare a interfeţelor utilizator grafice utilizând obiecte Windows. Se prezintă elemente de proiectare a BD bazate pe normalizarea structurii şi pe algebra relaţionala.

B. SUBIECTELE CURSULUI

1.

Introducere.  Date abstracte, modele de BD, independenţa datelor. Limbaje de definire şi manipulare a datelor în BD. Tipuri de utilizatori ai BD. Evoluţia sistemelor de gestiune a bazelor de date.

2.

Modelul relaţional de baze de date. Crearea structurii şi utilizarea fişierelor de date. Expresii, operatori, variabile şi funcţii. Consultarea secvenţială şi iteractivă a BD.Programe ciclice şi ramificate, comenzi procedurale. Formate de afişare, ferestre, lucrul în mod ecran. Definirea formatelor de introducere, modul asistat. Definirea formatelor de ieşire, etichete şi rapoarte.Sortarea şi indexarea fişierelor. Baze de date multifişier, relaţii între fişiere.Utilizare proceduri şi funcţii. Utilizare meniuri bara şi  pop-up,formuri si obiecte Windows.Securitatea şi integritatea BD.

3.

Proiectarea structurii bazelor de date. 3.1.Implementarea structurilor ierarhice. Implementarea structurilor de tip reţea simplă. Utilizarea fişierelor de legături pentru structuri complexe. Metode de indexare, inversare şi hashing.

4.

Normalizarea bazelor de date. Relaţie, atribute, domeniu, n-upleti. Chei primare, secundare şi externe. Dependenţe funcţionale, anomalii de actualizare.Normalizarea modelului BD, forma 1 şi 2. Normalizarea forma 3 şi BCNF.Condiţii impuse unei BD relaţionale.

5.

Elemente de algebră relaţională. Operatori relaţionali unari (proiecţie şi selecţie).Operatori relaţionali binari (uniune,diferenţă,join)

6.

Limbajul de interogare relaţional SQL pentru BD locala. Definirea structurii BD şi crearea înregistrărilor.Actualizarea datelor. Moduri de selectare a înregistrărilor.  Selectarea informatiilor din mai multe tabele - conditii de JOIN. Utilizare funcţii agregat.

C. SUBIECTELE APLICATIILOR (laborator, seminar, proiect)

1.

Creare şi utilizare fişiere de date în Visual dBASE

2.

Expresii, operatori, variabile şi funcţii

3.

Consultarea secvenţială şi interactivă a BD

4.

Programe ciclice şi ramificate, comenzi procedurale

5.

Gestiune ecran, ferestre, Form-uri si obiecte Windows

6.

Modul asistat, definire formate de introducere

7.

Extragerea datelor, etichete şi formate de afişare

8.

Sortarea şi indexarea fişierelor. BD multifişier.

9.

Proiect simplu de BD. Utilizare proceduri şi funcţii

10.

Depanare programe..

11.

Utilizare meniuri bara şi pop-up

12.

Implementarea prin pointeri a structurilor arborescente

13.

Implementarea structurilor de tip retea simplă

14.

Lucrul în mod SQL. Creare, actualizare şi interogare BD

15.

Interogari complexe cu JOIN si GROUP BY

D. BIBLIOGRAFIE  Se indică maximum trei titluri bibliografice de referinţă

Document info
Document views466
Page views466
Page last viewedFri Jan 20 08:30:59 UTC 2017
Pages145
Paragraphs4938
Words34649

Comments