X hits on this document

549 views

0 shares

0 downloads

0 comments

87 / 145

“SISTEME CU MICROPROCESOARE”

FACULTATEA: AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE

DOMENIUL / SPECIALIZAREA: CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Anul de studii: III

Semestrul: 2

Titularul cursului: ş.l. dr. ing. Marius Marcu

Colaboratori:

Numar de ore/saptamana/Verificarea/Credite

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

Examinare

Credite

2

0

2

0

Distribuită

4

A. OBIECTIVELE CURSULUI

Disciplina îşi propune să prezinte cunoştinţe legate de arhitectura calculatoarelor personale (PC), a plăcilor de bază şi noţiuni avansate implementate în procesoarele actuale. Cursurile disciplinei au ca obiective formarea studenţilor pentru cunoaşterea şi întelegerea calculatoarelor PC, plăcilor de bază, chipsetului, interfeţelor şi magistralelor precum şi a microprocesoarelor actuale şi caracteristicilor acestora: register file, inorder execution, instruction pool, optimization, branch prediction, hyperthreading, dual şi multi-core, etc.

B. SUBIECTELE CURSULUI

1. Arhitectura calculatorului PC: microprocesor, memorie, placa de bază, interfeţe, magistrale.

2. Arhitectura microprocesoarelor superscalare: structura de registre, unităţi de execuţie, optimizarea codului, execuţia instrucţiunilor, predicţia salturilor, coada de instrucţiuni, banda de asamblare, VLIW

3. Microprocesoare x86: Intel vs. AMD, 32 şi 64 biţi

4. Microprocesoare RISC

5. Plăci de bază: chipset, magistrale (FSB, PCI, PCIExpress, AGP)

6. Interfeţe de I/O: serial, paralel, USB

7. Interfeţe de stocare: harddisk, IDE, SATA

8. Procesoare mobile: controlul puterii, reducerea temperaturii, scalare tensiuni de alimentare

9. Programarea procesoarelor în modul protejat

10. Sisteme cu multiprocesare: hyperthreading ,dual-core şi multi-core, multiprocesor

11. Dimensionarea sistemelor fizice pentru aplicaţii

C. SUBIECTELE APLICATIILOR (laborator, seminar, proiect)

1. Placa de bază

2. Memorii

3. Interfaţa serie

4. Interfaţa paralelă

5. Interfaţa USB

6. Identificarea procesorului

7. Modul de lucru protejat

D. BIBLIOGRAFIE  Se indică maximum trei titluri bibliografice de referinţă

1. Daniel Tabak, Advanced Microprocessors, McGraw-Hill, 1995.

2. William Bolton, Microprocessor Systems, Longman, 2000.

3. Barry Brey, The Intel Microprocessors, Prentice Hall, 2005.

E. PROCEDURA DE EVALUARE

Examen scris la sfarsitul semestrului (60%) plus activitatea pe parcurs (40%). Examenul are o durată de 3 ore, conţine 12 de întrebări (10 teoretice şi 2 aplicative)

F.COMPATIBILITATE INTERNATIONALA

Western Michigan University, Computer Science, Advanced Microprocessor Applications

http://homepages.wmich.edu/~grantner/ece605/605Syl-F06.pdf

Document info
Document views549
Page views549
Page last viewedTue Jan 24 23:22:53 UTC 2017
Pages145
Paragraphs4938
Words34649

Comments