X hits on this document

518 views

0 shares

0 downloads

0 comments

89 / 145

FACULTATEA: AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE

DOMENIUL / SPECIALIZAREA: CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Anul de studii: III

Semestrul: 2

Titularul cursului: prof. dr. ing. Mircea Vlăduţiu

Colaboratori: as. ing. Versavia Ancuşa, prep. ing. Alexandru Amaricăi, prep. ing. Oana Boncalo

Numar de ore/saptamana/Verificarea/Credite

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

Examinare

Credite

2

0

2

0

Distribuită

4

A. OBIECTIVELE CURSULUI

Cursul se concentreaza asupra modelelor si metodelor utilizate in analiza si designul sistemelor de intrare-iesire, a mijloacelor de interconectare utilizate in sistemele de calcul si a controlului erorilor. Gestiunea erorilor constituie un obiectiv primordial in implementarea unor sisteme precum retelele de comunicatii si stocare. Cursul urmareste familiarizarea cu conceptele de baza si state-of-the-art conexe analizei si designului pro-performanta. Vor fi studiate metode de analiza a performantei si a impactului asupra acesteia de aspecte legate de implementare. Aspectele practice vor fi observate prin intermediul lucrarilor practice de laborator, a modelarilor si simularilor in VHDL.

B. SUBIECTELE CURSULUI

Capitolul 1. Sisteme de intrare-iesire

1.1 Tipuri de sisteme de intrare-iesire

1.2. Conectarea sistemelor de intrare-iesire la procesor si ierarhia de memorie

1.3 Performanta in sistemele de intrare-iesire

1.4.Fiabilitate, disponibilitate, RAID

1.5. Interfatarea cu sistemul de operare

1.6. Designul unui sistem de intrare-iesire

Capitolul 2. Interconectarea in sistemele de calcul

2.1. Retele de comunicatii

2.2. Conectarea unei retele de comunicatii la sistemul de calcul

2.3. Medii de comunicatie

2.4. Retele de sisteme de calcul

2.5 Probleme ale retelelor. Interfata cu memoria VS retea. Partitionare hardware-software

2.6. Exemple: Retele ATM

Capitolul 3.Controlul erorilor prin coduri la transferul informatiei

3.1. Capacitatea de detecţie şi corecţie a erorilor

3.2. Corecţia erorii singulare

3.3. Scheme de transmisie si receptie pentru corectia erorii singulare

3.4. Coduri Hamming

3.5. Coduri Hamming modificate

3.6. Corecţia erorii singulare şi detecţia tuturor erorilor duble

3.7. Scheme de transmisie si receptie pentru corectia erorii duble si detectia erorilor singulare

3.8. Corecţia erorilor duble

3.9. Coduri pentru chip-uri de memorie

C. SUBIECTELE APLICATIILOR (laborator, seminar, proiect)

RR.

Interconectarea la nivel de magistrale. Estimarea impactului asupra performantei sistemului de calcul a interconectarii perifericelor prin magistrale

SS.

Estimarea impactului asupra performantei sistemului a unei ierarhii de memorii

TT.

Design, modelare si simulare a unei interfete RAID

UU.

Modelarea parametrilor de retea. Estimari performata/cost

VV.

Modelarea si simularea unei scheme de transmisie cu facilitati de detectie a erorii singulare

WW.

Modelarea si simularea unei scheme de transmisie cu facilitati de corectie a erorii singulare

XX.

Modelarea si simularea unei scheme de receptie cu facilitati de detectie a erorii singulare

YY.

Modelarea si simularea unei scheme de receptie cu facilitati de corectie a erorii singulare

ZZ.

Modelarea si simulare unui sistem de transmisie-receptie de date. Validare prin injectie de erori

D. BIBLIOGRAFIE

1. David A. Patterson, John L. Hennessy: “Computer Architecture. A Quantitative Approach”, Morgan Kaufmann Publishers Inc., 1990, 1996

Document info
Document views518
Page views518
Page last viewedMon Jan 23 01:05:24 UTC 2017
Pages145
Paragraphs4938
Words34649

Comments