X hits on this document

527 views

0 shares

0 downloads

0 comments

9 / 145

pentru disciplina:

“LOGICĂ ŞI STRUCTURI DISCRETE”

FACULTATEA: AUTOMATICA SI CALCULATOARE

DOMENIUL / SPECIALIZAREA: CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Anul de studii: I

Semestrul: 1

Titularul cursului: prof. dr. ing. Marius Crişan

Colaboratori:

Numar de ore/saptamana/Verificarea/Credite

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

Examinare

Credite

2

2

0

0

Examen scris

5

A. OBIECTIVELE CURSULUI

Cursul trateaza cu obiecte cum ar fi intregi, propozitii, seturi, relatii si functii, care sunt discrete. La finalul cursului, studentii vor fi capabili sa inteleaga conceptele asociate cu obiectele discrete, proprietatile lor si relatiile dintre acestea. Studentii vor dobandi acele competente in structuri discrete si logica necesare in studiul si practica specializarii de calculatoare. Contribuţia disciplinei la cultivarea liniilor de competenţă ale domeniului specializării este de 25%.

B. SUBIECTELE CURSULUI

a)

Seturi

Introducere în seturi

Operaţii cu seturi

Proprietăţile operaţiilor cu seturi

b)

Grafuri şi Arbori

Definiţia unui graf.

Căi în grafuri

Traversarea grafurilor. Arbori

c)

Funcţii

Definiţii

Rate de creştere a funcţiilor

Numărabilitate

d)

Recursivitate

Definirea inductivă a seturilor

Proceduri şi funcţii recursive

Inducţia matematică

e)

Relaţii

Proprietăţile relaţiilor binare

Relaţii de echivalenţă

Relaţii de ordine

f)

Logică

Calculul propoziţional

Raţionamentul formal

Sistemul axiomatic formal

g)

Logica predicatelor

Calculul cu predicate de ordinul întâi

Formule echivalente

Demonstraţii formale în calculul cu predicate.

h)

Logică computaţională

Raţionamentul automat

Clauze şi forme clauzale

Rezoluţia

C. SUBIECTELE APLICATIILOR (laborator, seminar, proiect)

Document info
Document views527
Page views527
Page last viewedMon Jan 23 15:01:15 UTC 2017
Pages145
Paragraphs4938
Words34649

Comments