X hits on this document

500 views

0 shares

0 downloads

0 comments

90 / 145

2. T.R.N. Rao, E. Fujiwara. Error-Control Coding for Computer Systems. Prentice-Hall, 1989.

3. Daniel Tabek: “Advanced Microprocessors”, McGraw-Hill, Inc, 1995

E. PROCEDURA DE EVALUARE

Cursul se incheie cu un examen scris la sfârşitul semestrului cu durata de 2 ore si care va trata un numar de subiecte pe baza celor tratate la curs (2-4 subiecte). În nota finală se iau în considerare activitatea la laborator (40%) şi nota la examenul scris (60%)..

F.COMPATIBILITATE INTERNATIONALA

University of California at Berkeley, Computer Science 252 – Graduate Computer Architecture

Swansea University (UK), High Performance Microprocessors

MIT, 6.033 – Computer System Engineering (SMA 5501), Spring 2005

Data:

      DIRECTOR/SEF  DEPARTAMENT/CATEDRA                    TITULAR DE DISCIPLINĂ,

"UNIVERSITATEA „POLITEHNICA”DIN TIMIŞOARA                                         

SYLLABUS

pentru disciplina:

“COMPLEXITATE ŞI CALCULABILITATE”

FACULTATEA: AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE

Document info
Document views500
Page views500
Page last viewedSun Jan 22 02:21:18 UTC 2017
Pages145
Paragraphs4938
Words34649

Comments