X hits on this document

484 views

0 shares

0 downloads

0 comments

92 / 145

FACULTATEA: AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE

DOMENIUL / SPECIALIZAREA: CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Anul de studii: III

Semestrul: 2

Titularul cursului: conf. dr. ing. Ioana Şora

Colaboratori:

Numar de ore/saptamana/Verificarea/Credite

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

Examinare

Credite

2

0

2

0

Distribuită

4

A. OBIECTIVELE CURSULUI

Analiza si proiectarea sistemelor software complexe, alegerea arhitecturilor adecvate, utilizarea de tipare arhitecturale si cadre de aplicatii.

B. SUBIECTELE CURSULUI

Metode de modelare si proiectare software la nivel arhitectural; Elemente de baza ale MDA (Model Driven Architecture); Stiluri arhitecturale; Application Frameworks; Middleware.

C. SUBIECTELE APLICATIILOR (laborator, seminar, proiect)

Proiecte in echipa, se aplica cunostintele teoretice prezentate  la curs

D. BIBLIOGRAFIE  

1.

Len Bass,  Paul Clemens, Rick Kazman. Software architecture in practice. Addison-Wesley Professional; 2nd edition, 2003.

E. PROCEDURA DE EVALUARE

Examen scris 66%, Laborator 34%

F.COMPATIBILITATE INTERNATIONALA

University of Waterloo, Canada;  University of Groningen, Olanda;  CMU, SUA.

Data:  20.03.2007

      DIRECTOR/SEF  DEPARTAMENT/CATEDRA                    TITULAR DE DISCIPLINĂ,

          Prof. Dr. ing. Vladimir CREŢU                  Conf.dr.ing. Ioana Sora

UNIVERSITATEA „POLITEHNICA”DIN TIMIŞOARA                                         

SYLLABUS

pentru disciplina:

“SISTEME DE INTRARE-IEŞIRE

Document info
Document views484
Page views484
Page last viewedSat Jan 21 01:06:43 UTC 2017
Pages145
Paragraphs4938
Words34649

Comments