X hits on this document

511 views

0 shares

0 downloads

0 comments

93 / 145

FACULTATEA: AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE

DOMENIUL / SPECIALIZAREA: CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Anul de studii: III

Semestrul: 2

Titularul cursului:  prof. dr. ing. Crişan Strugaru

Colaboratori: as. ing. Sebastian Fuicu

Numar de ore/saptamana/Verificarea/Credite

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

Examinare

Credite

2

0

2

0

Distribuită

4

A. OBIECTIVELE CURSULUI

Cunoaşterea organizării subsistemului de intrare-ieşire, a modului de funcţionare a diverselor echipamente periferice (tastatură, imprimante, discul rigid, dispozitive de afisare, prezentarea principalelor magistrale standard), precum şi a unor circuite specializate subdomeniului. Disciplina contribuie la intregirea cunostiintelor privind interactiunea dintre diferitele subansamble ale unui sistem de calcul.

B. SUBIECTELE CURSULUI

Cap. IConsideraţii generale privind organizarea subsistemului de intrare-ieşire

Cap. IICircuite specializate (microcontrolere pentru intreruperi, pentru accesul direct la memorie si alte aplicaţii)

Cap. III Interfata cu tastatura

Cap. IV Imprimante (paralele de mare viteză, matriceale, laser, cu jet de cerneală).

Cap. VMagistrale standard (SCSI, I2C, CAN, MIDI şi altle)

Cap. VI Hard discul

Cap. VII Interfaţa video pentru un teminal CRT si LCD

Cap. VIIIReceptoare de televiziune de inaltă definiţie (HDTV), receptoare audio digitale (DAB), receptor GPS.

Cap. IXAlte echipamente digitale: contorul de energie electrică, camere foto, senzori inteligenţi.

Cap. XProblematica sincronizărilor in subsistemul de intrare-ieşire.

C. SUBIECTELE APLICATIILOR (laborator, seminar, proiect)

1. Aplicatii cu PLL

2. Cicuite rezonante si filtre

3. Tehnici de modulatii digitale

4. Modulatiile de tip PAM, PWM, PPM

5. Modulatia de tip PCM

6. Unitatea de Compact Disc

7. Telefonul de tip DTMF

8. Receptorul FM stereofonic

D. BIBLIOGRAFIE  

1. Hans-Peter Messmer, „The Indispensable PC Hardware Book”, Ed. Eddison-Wesley, 2002

2. Baruch Z., “Sisteme de intrare-ieşire”, Ed. Albatros, Cluj-Napoca 2000

3. Strugaru C., „Subsistemul de intrare-ieşire”, Ed. Orizonturi Universitare

E. PROCEDURA DE EVALUARE

Document info
Document views511
Page views511
Page last viewedSun Jan 22 16:51:27 UTC 2017
Pages145
Paragraphs4938
Words34649

Comments