X hits on this document

434 views

0 shares

0 downloads

0 comments

95 / 145

FACULTATEA: Automatică Şi calculatoare

DOMENIUL / SPECIALIZAREA: Calculatoare Şi tehnologia informaţiei

Anul de studii: III

Semestrul: 2

Titularul cursului: prof. dr. ing. Mircea Stratulat

Colaboratori: as. ing. Dan Chiciudean

Număr de ore/saptamana/Verificarea/Credite

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

Examinare

Credite

2

0

2

0

Distribuită

4

1. OBIECTIVELE CURSULUI

Competente/cunostinte/abilitati conferite absolventilor: formarea specialistilor  cu o inalta calificare in domeniul calculatoare si tehnologia informatiei( hardware) in proiectare,testarea si configurarea unor componente principale din  sistemele de calcul. Memoria unui calculator cunoaste, in prezent, o transformare radicala atat din punct de vedere tehnologic cat si din punct de vedere structural. Aceste aspecte sunt prezentate in cursul de memorii semiconductoare ceea ce confera viitorului specialist abilitati cosistente de valorificare lamaxim a performantelor sistemelor de calcul existente sau in curs de proiectare. Principalele obiective ale cursului constă în prezentarea caracteristicile principale ale memoriilor semiconductoare , organizarea internã şi externã. Modul cum se realizează transferul dintre unitatea centrală şi procesor. Valorificare la maxim a performantelor sistemelor de calcul prezente sau viitoare, printr-o configurare corespunzatoare a memoriilor semiconductoare interne, prin cunoasterea tehnologiilor de fabricare si a caracteristicilor structurale a acestora.

B. SUBIECTELE CURSULUI

1. Circuite integrate pe scarã largã.

1.1. Influenţa circuitelor LSI asupra metodelor de proiectare logicã.

1.2. Clasificarea circuitelor integrate LSI.

1.3. Clasificarea memoriilor semiconductoare.

2. Memorii semiconductoare fixe.

2.1. Memorii semiconductoare ROM

2.2. Memorii semiconductoare PROM.

2.3. Memorii semiconductoare EPROM.

2.4. Memorii semiconductoare EEPROM.

2.5. Semnale de comandã .Aplicaţii.

2.6. Memorii flash.

2.7. Programarea memoriilor fixe.

3. Dispozitive logice programabile .(PLD).

3.1. Arii logice programabile (PAL).

3.2. Circuite integrate FPLA( field programmable logic array).

3.3. Circuite integrate CPLD( complexPLD).

3.4. Circuite integrate FPGA( field progammable gate array).

3.5. Programarea dispozitivelor PLD.

4 .Memorii RAM.

4.1. Memorii RAM statice. Diagrame de timp , tipuri de memorii.

4.2. Memorii RAM dinamice. Tipuri de memorii.

4.3. Ciclurile memoriilor dinamice.

4.4 Tehnologiile memoriilor DRAM.

4.5. Memorii DRAM –FPM.

4.6. Memorii DRAM –EDO.

4.7. Memorii DRAM-BEDO.

4.8. Memorii DRAM-sincrone.

4.9. Memorii DRAM-sincrone cu ratã de transfer dublã.

4.10. Memorii CCD.

4.11. Memorii sincrone RAM statice. Diagrame de timp , tipuri de memorii

4.12. Memorii RAMBUS.

5. Extinderea capacităţii memoriilor.

5.1. Extensia capacităţii memoriilor. Aplicaţii

5.2. Puterea consumatã.

5.3. Funcţii speciale ale memoriilor semiconductoare.

Document info
Document views434
Page views434
Page last viewedTue Jan 17 21:26:54 UTC 2017
Pages145
Paragraphs4938
Words34649

Comments