X hits on this document

452 views

0 shares

0 downloads

0 comments

96 / 145

6. Alte tipuri de memorii semiconductoare.

6.1. Organizarea memoriei intermediarã rapidã.

6.2. Organizarea memoriei tampon.

6.3. Organizarea memoriei virtuale.

6.4. Organizarea memoriilor asociative.

C. SUBIECTELE APLICAŢIILOR (laborator)

    1. Circuite integrate PLD. Aplicaţii 2. Programarea memoriilor EPROM .3. Ştergerea memoriilor EPROM. 4. Memorii SRAM. 5. Memorii DRAM. 6. Programarea şi ştergerea memoriilor EEPROM. 7. Aplicaţii utilizând programele Electronics Workbench 1.8. Aplicaţii utilizând programele Electronics Workbench 2.9. Aplicaţii utilizând programele XILINX 1.10. Aplicaţii utilizând programele XILINX 2.11. Aplicaţii utilizând programatorul de circuite integrate ChipMax12. Aplicaţii utilizând programatorul şi testorul de circuite integrate TopMax13. Aplicaţii utilizând programatorul de circuite integrate MegaMax C4

D. BIBLIOGRAFIE  Se indică maximum trei titluri bibliografice de referinţă

1.  Bogart Theodore F, JrBeasley Jeffrey S, RicoGuillermo - Electronic Devices and Circuits 5e, ed.Pearson, 2001

2  Barry B. Brey – The Intel Microprocessors- fifth edition Pretice Hall, New Jersey,2000

3. Rob Williams – Computer Systems Architecture –Addison Wesley,2001

E. PROCEDURA DE EVALUARE

Examen scris la sfârşitul semestrului. In nota finalã se iau în considerare prezenţa la curs, activitatea la laborator (33%) şi notele de la examen(66%). Examenul constă din trei subiecte de bază cu o parte teoretică, o parte aplicativă legată de parte teoretică de la subiectul precedent şi o aplicaţie independentă ce urmăreşte să dezvolte modul de sinteză al studentului.

F. COMPATIBILITATE INTERNAŢIONALA

1.University of.California. Berkeley,
2Linkoping Institute of Technology,

3Massachusetts Institute of Technology

Data:21.03.2007

      DIRECTOR/SEF  DEPARTAMENT/CATEDRA                    TITULAR DE DISCIPLINĂ,

Prof.dr.ing.Vladimir Creţu                          Prof.dr.ing.Mircea Stratulat

UNIVERSITATEA „POLITEHNICA” DIN TIMIŞOARA                                         

SYLLABUS

pentru disciplina:

“PROGRAMAREA REŢELELOR DE CALCULATOARE”

Document info
Document views452
Page views452
Page last viewedThu Jan 19 04:51:51 UTC 2017
Pages145
Paragraphs4938
Words34649

Comments