X hits on this document

449 views

0 shares

0 downloads

0 comments

97 / 145

FACULTATEA: AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE

DOMENIUL / SPECIALIZAREA: CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Anul de studii: III

Semestrul: 2

Titularul cursului: prof. dr. ing. Ioan Jurca

Colaboratori:  as. ing. Dan Cosma

Numar de ore/saptamana/Verificarea/Credite

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

Examinare

Credite

2

0

2

0

Distribuită

4

A. OBIECTIVELE CURSULUI

Cursul prezintă principalele tehnici de programare a aplicaţiilor software distribuite: sockets, apeluri de procedură la distanţă, apeluri de metode la distanţă, Enterprise Java Beans, servicii Web. La sfârşitul cursului studenţii trebuie sa fie capabili să aprecieze în ce situaţii se recomandă utilizarea  fiecărei tehnici şi să proiecteze şi implementeze astfel de aplicaţii.

B. SUBIECTELE CURSULUI

Reţele de calculatoare. Protocoale: Componentele reţelelor de calculatoare; Modele de referinţă; Familia de protocoale TCP/IP. Programarea cu sockets în UNIX: Prezentare generală; Apeluri sistem fundamentale; Aplicaţii bazate pe protocoale cu conexiune; Aplicaţii bazate pe protocoale fără conexiune. Apelarea procedurilor la distanţă: Reprezentarea externă a datelor; Realizarea aplicaţiilor cu rpcgen; Un exemplu de aplicaţie cu RPC. Introducere/extragere în Java: Clase şi interfeţe fundamentale; Clasele Reader şi Writer; Serializarea obiectelor. Programarea cu sockets în Java: Comunicarea orientată pe conexiune; Comunicarea fără conexiune. Apelarea metodelor la distanţă: Caracteristicile generale ale RMI; Clase şi interfeţe RMI; Tipare de programare; Activarea obiectelor la distanţă. CORBA-Aplicaţii distribuite eterogene:Standardul CORBA; Limbajul de definire ainterfeţelor IDL; Interoperabilitatea Java RMI-CORBA. EJB-Aplicaţii bayate pe componente: Platforma J2EE; Tipuri de EJB; Descriptori de instalare; Tranzacţii. Servicii Web: Protocoalele SOAP, WSDL, UDDI; Realizarea unui serviciu Web; Aplicaţii bazate pe servicii Web.

C. SUBIECTELE APLICATIILOR (laborator, seminar, proiect)

Programarea folosind BSD sockets; Programarea aplicaţiilor Java folosind RMI; Java Server Pages; Enterprise Java Beans; Interfeţe Web JSP şi Enterprise Java Beans.

D. BIBLIOGRAFIE  Se indică maximum trei titluri bibliografice de referinţă

1.  Ioan Jurca, Programarea reţelelor de calculatoare; Editura de Vest; Timişoara, 2001

2 K. Mukhar, C. Zelenek:Beginning Java EE 5: From Novice to Professional; Ed. Springer, Berlin, 2005

E. PROCEDURA DE EVALUARE

Lucrări scrise de evaluare a cunoştinţelor, cu subiecte teoretice şi practice-probleme. Lucrările scrise au ponderea de 2/3 în nota finală, iar activitatea pe parcurs (laborator) ponderea de 1/3.

F.COMPATIBILITATE INTERNATIONALA

Virginia Tech(USA), University of Massachussets(USA), Columbia University(USA).

Data: 28 martie 2007

      DIRECTOR/ŞEF  DEPARTAMENT/CATEDRĂ                    TITULAR DE DISCIPLINĂ,

                    Prof. Dr. ing. Vladimir Creţu                                                     Prof. Dr. ing. Ioan Jurca

UNIVERSITATEA „POLITEHNICA”DIN TIMIŞOARA                                         

SYLLABUS

pentru disciplina:

“EXPLORAREA DATELOR”

FACULTATEA: AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE

DOMENIUL / SPECIALIZAREA: CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Document info
Document views449
Page views449
Page last viewedThu Jan 19 03:09:45 UTC 2017
Pages145
Paragraphs4938
Words34649

Comments