X hits on this document

465 views

0 shares

0 downloads

0 comments

98 / 145

Anul de studii: III

Semestrul: 2

Titularul cursului: prof. dr. ing. Ştefan Holban

Colaboratori:  as. ing. Cosmin Cernăzanu

Numar de ore/saptamana/Verificarea/Credite

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

Examinare

Credite

2

0

2

0

Distribuită

4

A. OBIECTIVELE CURSULUI

Explorarea Datelor - Data Mining este un domeniu interdisciplinar care dezvoltă algoritmi şi procese pentru descoperirea cunoştinţelor (categorii, tipare, concepte, relaţii şi tendinţe), construind modele şi făcând preziceri din date structurate, semi-structurate sau nestructurate. De asemenea extrage informaţii de interes sau tipare din baze de date mari. Data Mining este un proces care utilizează o varietate de unelte de analiză a datelor pentru a descoperi machete (patterns) si relaţii în date, care pot fi utilizate pentru predicţii valide. In ultimă instanţă, machetele si relaţiile care se determină vor defini un model al datelor in cauză.

B. SUBIECTELE CURSULUI

1. Definirea domeniului Data Mining. Modelul explorării cunoştinţelor

2. Concepte statistice utilizate în extragerea şi explorarea cunoştinţelor

3. Analiza corelaţională

4. Tehnici de clasificare

5. Arbori de decizie

6. Descoperirea regulilor de asociere

7. Tehnici de grupare

8. Aplicaţii de utilizare a tehnicilor de explorare a datelor

C. SUBIECTELE APLICATIILOR (laborator, seminar, proiect)

1. Prezentarea mediului Weka de explorare a datelor

2. Explorarea si preprocesarea datalor

3. Construirea clasificatorilor

4. Utilizarea tehnicilor de grupare pentru explorarea datelor

5. Găsirea regulilor de asociere

6. Explorarea şi vizualizarea datelor

7. Realizarea experimentelor de explorare a datelor

D. BIBLIOGRAFIE  

1.

Jiawei Han, Micheline Kamber, Data Mining: Concepts and Technique, Academic Press 2001

2.    I. H.  Witten , Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techiques, Elsevier 2005

E. PROCEDURA DE EVALUARE

Examen practic la sfârşitul semestrului. In nota finala se iau in considerare activitatea la laborator (50%).

F.COMPATIBILITATE INTERNATIONALA

Helsinki ,  Waikato New Zeeland     - Data Mining

Berkeley

Data: 27 martie 2007

      DIRECTOR/SEF  DEPARTAMENT/CATEDRA                    TITULAR DE DISCIPLINĂ,

       Prof. dr. ing. Cretu VLADIMIR                                                           prof.dr.ing. Stefan HOLBAN

UNIVERSITATEA „POLITEHNICA”DIN TIMIŞOARA                                         

SYLLABUS

pentru disciplina:

“PRACTICĂ”

Document info
Document views465
Page views465
Page last viewedFri Jan 20 06:53:52 UTC 2017
Pages145
Paragraphs4938
Words34649

Comments