X hits on this document

93 views

0 shares

0 downloads

0 comments

10 / 26

Podczas tranzytu 8 czerwca 2004 roku, trzy z teleskopów GONG obserwowały przejście Wenus przez tarczę Słońca (Wyspy Kanaryjskie, Indie oraz Australia). Lokalizacje tych trzech teleskopów podane są w tabeli nr 2 oraz zaznaczone na Rysunku 8.

Lokalizacja teleskopów GONG obserwujących

tranzyt Wenus 8.06.2004r

Obserwatoria

Szerokość geograficzna

Długość Geograficzna

Observatorio del Teide, Tenerife, Spain

+28˚17.5’

-16˚29.8’

Udaipur Solar Observatory, Indie

+24˚ 35.1’

+73˚42.8’

Learmonth Solar Observatory,Australia

-22˚13.2’

+114˚6.1’

Tabela 2.

Rysunek 8: Miejsca rozmieszczenia teleskopów GONG użytych do obserwacji Tranzytów Wenus 8 czerwca 2004 roku.

Dane do ćwiczenia Tranzyty Wenus pochodzą z trzech serii zdjęć pochodzących właśnie z tych teleskopów z 8 czerwca 2004 roku:

54 zdjęcia z  El Teide wykonane pomiędzy 7:05 i 11:35 czasu uniwersalnego

39 zdjęć z Udaipur wykonane pomiędzy 5:15 i 10:50 czasu uniwersalnego

36 zdjęć z Learmonth wykonane pomiędzy 5:00 i 8:50 czasu uniwersalnego

Zdjęcia są uzyskane w odstępach minutowych co pozwoliło na uzyskanie ok. 3600 zdjęć, baza danych do ćwiczenia zawiera zdjęcia wykonywane co 5 – 7 min, co jest wystarczające do wyznaczenia ścieżki Wenus na tle Słońca. Dwa przykładowe zdjęcia pokazane są na rysunku numer 9.

Oryginalne zdjęcia z teleskopów GONG zostały przetworzone w celu usunięcia błędów z kamery CCD, zdjęciom nadano jednakową jasność i zorientowano je w jednym kierunku. Zdjęcia w tym ćwiczeniu zachowują wysoką wierność oryginałowi. Zdjęcia wykonane są w rozdzielczości 860 x 640 pikseli. Dysk słoneczny jest na wysokości ok. 720 pikseli na każdym zdjęciu a każdy piksel odpowiada 2,5 sekundom łuku. Wenus przemieszcza się, podczas tranzytu, wzdłuż Słońca ze wschodu na zachód (od lewej do prawej). Zmiana jaką oczekujemy zobaczyć w pozycji Wenus między różnymi obserwowanymi punktami jest rzędu kilku pikseli, ale jest łatwa do mierzenia

Document info
Document views93
Page views96
Page last viewedFri Jan 20 08:27:00 UTC 2017
Pages26
Paragraphs456
Words6113

Comments