X hits on this document

86 views

0 shares

0 downloads

0 comments

11 / 26

dzięki wykorzystaniu odpowiedniego oprogramowania.

Rysunek 9: Dwa typowe zdjęcia Słońca otrzymane z teleskopów GONG przedstawiające sylwetkę Wenus na tle Słońca podczas przejścia z zachodu na wschód z 8 czerwca 2004 roku. Strzałki zostały dodane w celu wskazania kierunku na niebie.

Wykorzystanie zdjęć GONG tranzytów

Oprogramowanie CLEA wykorzystywane do tego ćwiczenia pozwala na wyświetlanie zdjęć Słońca z teleskopu słonecznego GONG i pomiar pozycji sylwetki przechodzącej planety. Szczegóły oprogramowania zostaną opisane później, ale idea oprogramowania może być wyjaśniona już teraz.

Podstawowym zadaniem jest porównanie ścieżek Wenus wzdłuż Słońca widzianych z dwóch teleskopów GONG z dwóch różnych punktów obserwacyjnych i wyznaczenie kątowej zmiany – paralaksy πm, (w sekundach łuku) pomiędzy dwoma ścieżkami, w tym samym czasie. Na podstawie zmiany kątowej i znanego dystansu pomiędzy dwoma punktami pomiarowymi można wyznaczyć odległość między Ziemią a Wenus. Podstawowymi danymi są zdjęcia z teleskopów GONG. Z nich układa się dwie ścieżki i z niej mierzy się zmianę kątową. Szkic dwóch ścieżek oraz kątowej odległości, którą należy mierzyć pokazano na rys. 10.

Rys. 10: Ścieżki Wenus na tle Słońca widziane z dwóch punktów. Pokazane także występowanie pozycji Wenus z dwóch punktów obserwacyjnych widziane

w tym samym czasie, i obserwowana paralaksa Wenus, πm .

Pytania, o które powinieneś zapytać sam siebie i które na które powinieneś starać się odpowiedzieć patrząc  na zdjęcia:

Document info
Document views86
Page views89
Page last viewedTue Jan 17 17:51:48 UTC 2017
Pages26
Paragraphs456
Words6113

Comments