X hits on this document

96 views

0 shares

0 downloads

0 comments

14 / 26

Analyze Measurement – opisuje wyświetlanie wyników pomiaru w formie graficznej – wykres oraz jak wyprowadzić paralaksę i inne informację z wykresu.

Close the Program – pokazuje jak zamknąć program oraz przypomina o zapisie danych.

W menu “HELP” znajdziesz również hiperłącza do witryn internetowych CLEA i GONG, a w zakładce  “About This Exercise” informacje o numerze wersji i prawach autorskich programu.

Wybór ćwiczenia.

Wybierz Run the Exercise z menu File. Za pierwszym razem wybierasz dane z tranzytu Wenus 2004r. Instruktor może polecić wybór danych dla tranzytu Merkurego z 2003 roku.

Ładowanie i wyświetlanie zdjęć

Podczas pierwszego uruchomienia programu widoczne będzie Main File List z dwoma ramkami, lewa Loaded Image List i prawa Image Database Directory. Obie kolumny będą puste. Używając menu File możesz załadować bazę danych zdjęć wykonanych podczas tranzytu z jednej z trzech obserwowanych miejsc (podwójne kliknięcie lewym klawiszem myszy na wybranej stronie). Po załadowaniu bazy danych zdjęć z menu File, zobaczysz listę dostępnych zdjęć GONG, według czasu uniwersalnego w oknie Image Database. Zdjęcia mogą być wybierane pojedynczo albo w całości. Zdjęcia mogą być ładowane i wyświetlane na dwa sposoby. Prawym klawiszem myszy klikając na wybranym zdjęciu pokaże się okno z którego można wybrać opcję Display, lub za pomocą menu File. Po załadowaniu zdjęcia jego data jest również wyświetlana na liście Loaded Images. Ostatnie wybrane zdjęcie jest wyświetlane automatycznie w dużym oknie Image Display Window (Rysunek 11).

Dla tego ćwiczenia sugerujemy wybór wszystkich zdjęć jednocześnie i załadowanie ich. Może to zająć kilka minut. Kiedy wszystkie zdjęcia załadują się (100 % na pasku postępu) kliknij OK.

Możesz wyświetlić dowolne zdjęcie przez podwójne  kliknięcie na liście.

Document info
Document views96
Page views99
Page last viewedSat Jan 21 09:41:13 UTC 2017
Pages26
Paragraphs456
Words6113

Comments