X hits on this document

87 views

0 shares

0 downloads

0 comments

16 / 26

Rysunek 12: Pomiar pozycji sylwetki planety na zdjęciach.

Zapisywanie danych

Podczas pomiaru pozycji sylwetki, na ekranie będzie małe okienko (zazwyczaj po lewej stronie) oznaczone Measurement Data. Kiedy klikniesz na przycisk „record”, data wykonania zdjęcia, czas i pozycja kursora zapisane zostaną do pliku a obramowanie zmieni kolor z  czerwonego na zielony. Jeśli twój instruktor włączył “automatic centroiding” oprogramowanie znajdzie precyzyjnie środek sylwetki  kiedy klikniesz prawym klawiszem myszy na sylwetce. Jeśli opcja ta jest nie włączona należy przesunąć kursor myszy jak najbliżej środka sylwetki zanim zapiszesz dane. Małe okienko daje powiększony obraz wokół kursora, a wartość powiększenia może być zmieniana zależnie od wymagań użytkownika za pomocą menu powiększenia. Oprogramowanie zapamiętuje ostatnią mierzoną pozycję i nie pozwala na ponowny jej pomiar.

Przeglądanie zapisanych danych

Po zapisaniu danych możesz je przeglądać w dowolnej chwili, za pomocą oddzielnego okna Transit Measurements. Aby tego dokonać wróć do okna Main File List i wybierz File->Measurement Data. Możesz wybrać opcje: podgląd bieżących danych albo zapisanych. Jeśli wybierzesz podgląd listy, pojawi się okno z danymi (Rys.13). Kolumny są oznaczone, obserwowany widok jest na górze listy, pozycja środka planety (x, y) podawana jest w promieniach tarczy Słońca (solar radius). Dodatkowo oprócz czasu obserwacji okno pokaże dzień Juliański obserwacji. Ilość dni jakie upłynęły pomiędzy dwoma datami jest równa różnicy numerów ich Dni Juliańskich. Nie trzeba wtedy pamiętać ile dni jest w poszczególnych miesiącach. Dzień Juliański rozpoczyna się w południe czasu uniwersalnego, 0. 5 dnia oznacza oczywiście 12 godzin a 0.0001 dnia to około 8 sekund.

Document info
Document views87
Page views90
Page last viewedWed Jan 18 18:07:17 UTC 2017
Pages26
Paragraphs456
Words6113

Comments