X hits on this document

90 views

0 shares

0 downloads

0 comments

17 / 26

Rys.13 Lista danych

Możesz wyświetlić dane w oknie Tranzsit Measurement poprzez: List-> Print. Nie możesz edytować pojedynczych pomiarów, jeśli były zapisane automatycznie. Złe zapisy możesz usunąć poprzez zaznaczenie linii lewym klawiszem myszy a później Edit-> Delete Selected Line.

Możliwy jest również podgląd pomiarów w formie graficznej na tle tarczy Słońca (Rys.14). Wskaż kursorem na analysis wybierz Plot/Fit Data. Otworzy się okno pokazujące wykres obrazujący twoją pozycję pomiaru jako mały okrąg, połączony liniami prostymi ze ścieżkami planety na tle Słońca. Wybór View pozwoli widzieć ścieżkę na tle całej tarczy Słońca lub widok powiększony, który jest szczególnie przydatny kiedy porównuje się ścieżki widziane z dwóch różnych obserwatoriów, ponieważ różnica pomiędzy ścieżkami jest niewielka i najlepiej jest widoczna w powiększeniu.

Rys.14. Wykresy pomiarów pokazujące planetę na tle Słońca.

Po lewej pełny widok, po prawej powiększenie.

Zapis danych

Po skończeniu pomiarów wszystkich obserwatoriów GONG, zapisz dane. Możesz zapisać dane nawet przed końcem pomiarów w celu uniknięcia strat. Po prostu użyj: File—Measurement DataSave Data.

Document info
Document views90
Page views93
Page last viewedThu Jan 19 13:27:21 UTC 2017
Pages26
Paragraphs456
Words6113

Comments