X hits on this document

83 views

0 shares

0 downloads

0 comments

24 / 26

Dodatek C: Wykorzystanie obserwacji tranzytu Wenus do wyznaczenia długości AU - krok po kroku.

1) Uruchom CLEA Transits of Venus and Mercury. Zaloguj się, wybierz: File---Run---2004 Venus Transit - pojawi się okno główne.

2) Wybierz File---Image Database---Image Directory---Loadpojawi się lista trzech obserwatoriów GONG z których zdjęcia posłużą do ćwiczenia. Dokonamy pomiaru danych z każdego z nich. Jako pierwsze wybieramy dane z Learmonth. Podwójnym kliknięcim lewym klawiszem myszy wybierz to obserwatorium. Załadowana zostanie lista wszystkich zdjęć do kolumny Image Database Directory w głównym oknie. Przewiń okno w dół w celu zobaczenia jakie daty są dostępne:

“All the images were taken between these times on June 8, 2005:

Site: LEARMONTH , Images between _______ and ______UT.“

3) Wybierz wszystkie zdjęcia -  prawym klawiszem myszy wybierając Database Directory, a następnie polecenie Select All. Załaduj wszystkie zdjęcia wybierając Load Selected Images. Otworzy się okno obrazu ukazujące każde zdjęcie jako załadowane. Kiedy załadują się wszystkie zdjęcia możesz widzieć animacje serii zdjęć ukazująca Wenus na tle Słońca. Użyj w tym celu: Animation---On menu w oknie Image. Animation---Off zatrzyma animację. Animacja może być przyspieszona przez zmianę Animation---Set Rate.

4) Będziesz mierzyć pozycje Wenus na każdym zdjęciu. Żeby zobaczyć pierwsze zdjęcie z serii, upewnij się ze animacja jest wyłączona, i idź do góry Loaded Image List (prawa kolumna głównego ekranu). Wenus może nie pojawić się na pierwszym zdjęciu wiec idź dalej przez listę aż znajdziesz Wenus. Kontynuuj, aż pojawi się na zdjęciu cała sylwetka Wenus. To jest pierwsze zdjęcie jakie zmierzysz. Zapisz czas kiedy to zdjęcie było zrobione.

First measureable image from LEARMONTH was taken at ______________UT“

5) Następnie zaczniesz mierzyć pozycje Wenus na zdjęciach, poprzez podwójne klikniecie na sylwetce Wenus. Otworzy się okno pokazujące powiększenie sylwetki Wenus i automatycznie wycentruje go na środku planety. Inne okno otworzy się na górze pokazując współrzędne x i y  środka w radianach. Okno “Measurement data” otworzy się na dole ekranu, pokazując te same współrzędne, czas, i informacje o obserwowanej stronie.

Bardzo ważne – wybierz polecenie record i dodaj te dane do listy pomiarów, komputer zapisze je dla ciebie.

6) Kontynuuj to dla wszystkich zdjęć wziętych z Learmounth aż wszystkie zdjęcia będą zapisane. Oprogramowanie zatrzymuje ścieżki zdjęć które pomierzyłeś i nie pozwoli zapisać ich kolejny raz. Jeśli pomierzyłeś coś niepoprawnie dane mogą być usunięte później, a jedno czy kilka usuniętych zdjęć nie zmieni końcowego rezultatu.

Document info
Document views83
Page views86
Page last viewedMon Jan 16 15:20:40 UTC 2017
Pages26
Paragraphs456
Words6113

Comments