X hits on this document

106 views

0 shares

0 downloads

0 comments

25 / 26

7) Po zakończeniu pomiarów, należy zapisać plik. Wróć do menu głównego File---Measurement Data---Save Data  i wpisz nazwę pliku.

„Name of Data file ______________________________.”

8) Jeśli chcesz możesz widzieć dane zapisane poprzez wybór File---Measurement Data---View/Edit, możesz także przeglądać graficznie zapisane dane Analysis---Plot/Fit Data.   

9) Teraz wszystkie czynności z  kroków 2-7 należy powtórzyć dla następnych obserwatoriów GONG.

10) Kiedy masz już wszystkie dane, należy je wydrukować. Z głównego menu wybierz File---Measurement Data---View/Edit otwarte zostanie okno z listą zmierzonych tranzytów. Wybierz List----Print w tym oknie w celu wdrukowania listy pomiarów.

11) W celu analizy trzech ścieżek z głównego menu wybierz Analysis---Plot/Fit Data powinieneś widzieć trzy ścieżki tranzytów na tle tarczy Słońca. Ścieżki te są bardzo blisko siebie. Paralaksa Wenus jest bardzo mała, możesz widzieć to w powiększeniu za pomocą: View---Detail z menu wykresu. Wyjaśnij czemu ścieżka Learmonth jest na górze a ścieżka El Teide na dole:

Odpowiedź wpisz poniżej:

............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ...............................................................................................................................

12) Punkty które pomierzyłeś powinny ukazać się w połączeniu z liniami prostymi, które dają zaokrąglenie ścieżki. Potrzebujemy dopasować pojedynczą krzywą do każdej ścieżki, wybierz: Data---Curve Fit---Quadratic. Pojawią się pojedyncze zakrzywione linie danych.

13) Paralaksa Wenus πm, między dwoma ścieżkami jest używana do wyznaczenia długości AU. Może być mierzone w dowolnym momencie podczas tranzytu. My będziemy chcieli zmierzyć wszystkie trzy zmiany między trzema kombinacjami z trzech różnych miejsc. Musimy wybrać czas obserwacji poleceniem Data----Select Observation Time. Pojawi się suwak. Jeśli przesuniesz go na ścieżkach pojawią się trzy okręgi obrazujące pozycję Wenus w czasie tranzytu w danym momencie. Kliknij OK aby ustawić czas. Małe okno zostanie otwarte na dole strony zapisując czas paralaks widzianych z trzech punktów, jednostka paralaksy wyrażana jest w radianach i musi być przeliczona na sekundy łuku:

Czas obserwacji (UT):

Miejsce obserwacji

Paralaksa (w jednostkach kątowego promienia tarczy Słońca)

Paralaksa z El Teide-Udaipur

Paralaksa z El Teide-Learmonth

Paralaksa z Udaipur-Learmonth

Tabela 3.

Document info
Document views106
Page views109
Page last viewedTue Jan 24 05:36:54 UTC 2017
Pages26
Paragraphs456
Words6113

Comments