X hits on this document

92 views

0 shares

0 downloads

0 comments

3 / 26

Cele ćwiczenia

Uczeń powinien potrafić:

wyjaśnić pojęcie tranzytu planety na tle Słońca

opisać jak wygląda tranzyt z powierzchni Ziemi

wyjaśnić w przybliżeniu jak często mają miejsce tranzyty Wenus i Merkurego

wyjaśnić czemu tranzyty wewnętrznych planet były ważne dla astronomów w przeszłości

opisać gdzie ulokowane były teleskopy w celu wykonania zdjęć wykorzystywanych do analizy tranzytów Wenus i Merkurego

wyjaśnić  pojęcie paralaksy i jak paralaksa zależy od dystansu do obiektu i odległości między obserwatorami

Uczeń powinien:

obliczyć odległość od Słońca wykorzystując  pomiar pozycji Wenus i Merkurego podczas tranzytu.

zrozumieć znaczenie i trudności uzyskiwania znaczących informacji ze zdjęć.

Wytyczne postępowania

Jeśli nauczysz się……

Używać oprogramowania CLEA do wyświetlania zdjęć CCD Słońca podczas tranzytów Wenus i Merkurego otrzymanych za pomocą Aparatów GONG

Mierzyć pozycje zarysu planety na zdjęciu.

Rozumieć relacje między pozycjami x i y mierzonymi na zdjęciach oraz  wykres punktu a trasy tranzytu w poprzek Słońca.

Że ścieżki widziane z różnych obserwatoriów są różne.

Rozumieć jak paralaksa może być wykorzystana do obliczenia dystansu.

Powinieneś potrafić.......

Wybrać odpowiednią do pomiarów serię zdjęć sylwetek planet.

Przygotować pokaz slajdów ukazujący ścieżkę tranzytów sylwetek na tle Słońca.

Wymyślić procedurę na określenie odległości do Wenus.

Znając odległość do Wenus obliczyć odległość do Słońca.

Zrozumieć trudności tej metody i docenić nowoczesne techniki ułatwiające tą metodę.

Document info
Document views92
Page views95
Page last viewedFri Jan 20 05:54:18 UTC 2017
Pages26
Paragraphs456
Words6113

Comments