X hits on this document

Word document

IT i sprogundervisningen - en udfordring som er værd at tage op - page 1 / 28

116 views

0 shares

0 downloads

0 comments

1 / 28

IT i sprogundervisningen -  en udfordring som er værd at tage op

I det følgende vil vi videregive de erfaringer, vi har gjort med brug af IT i sprogundervisningen, dels fra vores egne klasser, dels fra de kurser vi har afholdt for kolleger landet rundt.

På kurserne er der muligheder for at afprøve de sprogprogrammer, der findes på det danske marked, arbejde med de internetadresser, der har størst interesse for den enkelte underviser, udvalgt fra et katalog af internetadresser udleveret på kurset, samt udarbejde elektroniske temaforløb.

1 time om ugen til edb-baseret undervisning – hvorfor og hvordan

Fordelen ved hyppig brug af IT i undervisningen er, at både underviseren og eleverne bliver fortrolige med programmerne, bliver bedre til at udnytte dem, og at et enkelt nedbrud ikke ødelægger den generelt positive holdning til brug af IT i sprogundervisningen.

Det er umuligt for underviseren at kende de enkelte programmer i detaljer, og det bør man melde ud med det samme. Eleverne har meget stor forståelse herfor og er generelt meget ivrige efter at hjælpe, når man lægger op til det. Mange elever har jo et meget større generelt kendskab til brug af IT end vi har, og det bør vi absolut gøre brug af til gavn for begge parter. At bruge IT på denne måde giver en vældig god lærer-elev kontakt, fordi gensidig hjælp simpelthen er en nødvendighed.    

Der er mange andre fordele ved at bruge IT i sprogundervisningen, både faglige og pædagogiske:

Variation

Øget elevaktivitet. Alle elever er aktiverede. Skulle enkelte elever blive fristet til at ”arbejde” med andre ting, kan underviseren hurtigt fjerne eventuelle minimerede sider!  

Øget motivation. Den direkte respons, som fx de fleste grammatikprogrammer giver,  minimerer spildtid, og et flow af små succesoplevelser virker motiverende.

Undervisningsdifferentiering. De fleste programmer opererer med flere niveauer inden for hvert område, således at eleverne kan vælge dels det område, de har behov for at træne eller evt. det område, som underviseren har valgt som udgangspunkt for timen, dels på det niveau, som den enkelte elev magter.

Individuelt tempo. Programmerne indeholder så meget stof, at der er udfordringer til alle elever, både til den elev, der arbejder langsomt og den, der arbejder hurtigt.

Individuel indlæringsdybde. Der er mulighed for i de enkelte programmer både at ”dykke” og at ”skøjte”, at fordybe sig i et område, eller hurtigt repetere området for derefter at gå videre.

Forbedret indlæring. De grafiske fremstillinger i sprogprogrammerne hjælper mange elever til bedre forståelse af området/emnet.

Medansvar for egen læring. Dette fremgår med al tydelighed i et edb-lokale! Hvis yderlig kontrol er nødvendig, kan underviseren i en del programmer se, hvad den enkelte elev har præsteret, evt. via en udskrift af elevens arbejde.

Øget krav til præcision. Korrekt stavning, tegnsætning, begrænsning i antal svarmuligheder kan være et irritationsmoment, men kan også vendes til noget positivt.                  

Document info
Document views116
Page views116
Page last viewedMon Jan 23 01:04:07 UTC 2017
Pages28
Paragraphs699
Words7736

Comments