X hits on this document

Word document

IT i sprogundervisningen - en udfordring som er værd at tage op - page 4 / 28

114 views

0 shares

0 downloads

0 comments

4 / 28

11.

Præsentationsværktøjer – specielt Powerpoint præsentationer. PPT er et godt redskab  

i et forløb med ”Mange intelligenser i klasselokalet”. Se bilag 10.

til elevernes selvvalgte emne til eksamen  

i grammatikundervisningen hvor eleverne laver deres egen grammatik PPT efter at have set eksempler på fx brugen af apostrof under ”The Mighty Apostrophe”på : http://webster.commnet.edu/grammar/powerpoint.htm.

12.

Elektroniske temaforløb. For at undgå spildtid og sikre lødigheden og aktualiteten af  webkilderne, kan man arbejde med internetforløb, der enten kan udarbejdes af underviseren på forhånd eller findes i færdig form på mange sprog på internettet. Se fx forslagene på www.laer-it.dk - klik for eksempel under de enkelte fag og få masser af vejledning og inspiration (især under: eksempler) eller gå ind på http://www.mcli.dist.maricopa.edu/tl/index.html,  med 914! eksempler på, hvordan nettet kan bruges i undervisningen (der kommer hele tiden flere ind), og http://www.clta.net/lessons/ med et væld af ideer og eksempler. Endelig er der masser af inspiration og eksempler at finde i Dorte Mulvad og Claus Zedlitz’s bog 57 Online Varieties of English (Systime) der foruden en mængde gode Tips & Tricks indeholder både mundtlige og skriftlige internetforløb til Engelsk niveau B og A.

13.

Lav hurtigt og elegant øvelser til egne tekster ved hjælp af ”forfatterværktøjer”. Disse består af såkaldte ”skal”-programmer, der gør det let at lave egne øvelser (fx kryds og tværs opgaver, bogstavsuppe, finde fejl-opgaver m.v.) til egne tekster, engelsk, tysk, spansk og fransk. De er udarbejdet som et lærerværktøj, men elever vil også kunne anvende dem. Det nemmeste program er i skrivende stund ”Exercise Generator Plus”, der forhandles af ”English Center”: www.englishcenter.dk, kontaktperson: Jan Kragh. Pris: ca. 550. Derudover findes der en del ”skal”-programmer, der kan downloades fra nettet, fx  http://puzzlemaker.school.discovery.com/index.html  med mange forskellige typer øvelser og Puzzle-maker guide – gratis!, eller http://www.quia.com/ -  en kombination af forfatterværktøj og mange sproglige øvelser til alle sprog (også latin), fx memory, crossword puzzles, matching etc.Gå fx ind under educators – directory of activities og vælg dernæst sprog. Desværre skal man nu betale, men kan få en gratis 30-dages prøveperiode. Disse programmer er dog lidt sværere at arbejde med end Exercise Generator Plus. Derudover er der inkluderet et forfatterværktøj i Tense Buster serien fra The Language Centre.

14.

Sprogsoftware, der træner de fire sprogfærdigheder: lytte, tale, læse og skrive

(se oversigt over disse programmer til engelsk, tysk, spansk, fransk og latin i bilag 11 ff.)

Krav til ledelse og undervisere

At arbejde med IT i sprogundervisningen som nævnt ovenfor kan kun lade sig gøre, hvis der fra ledelsens side udarbejdes en bevidst strategi for skolens IT-politik mht. til fx lokaler med det nødvendige antal pc-ere og mulighed for booking, hardware (CD-ROM, evt. DVD drev, ”headsets”, der er en kombination af høretelefoner og mikrofoner) indkøb af softwareprogrammer OGSÅ til sprogundervisningen, efteruddannelse af undervisere mv. Da det er et krav i sprogbekendtgørelserne og vejledningerne, at sproglærerne inddrager IT i deres undervisning, skulle (burde) ovennævnte ikke være et problem men en selvfølge!   

Document info
Document views114
Page views114
Page last viewedSun Jan 22 06:41:14 UTC 2017
Pages28
Paragraphs699
Words7736

Comments