X hits on this document

Word document

IT i sprogundervisningen - en udfordring som er værd at tage op - page 5 / 28

112 views

0 shares

0 downloads

0 comments

5 / 28

Det er dog vores erfaring, at det er nødvendigt, at et par ”ildsjæle” på hver skole må gøre ledelsen /IT-afdelingen opmærksomme på sprogfagenes behov, således at der ved nyanskaffelser tænkes i ”sprogbaner” på linje med andre fag. For eksempel er ”næste generation” af sprogprogrammer DVD-udgaver.    

Fra undervisernes side kræves der kendskab til softwareprogrammerne (men ikke i detaljer!). Derudover skal vi som undervisere have et konkret mål med vores brug af IT i sprogundervisningen og et konkret mål med de enkelte undervisningsforløb, således at brugen af IT ikke blot bliver et  supplement  til undervisningen men en integreret del af denne og erstatter den traditionelle klasseundervisning i perioder. Det er sjovere for både elever og undervisere.       

Sprogfagene og IT-integration

Sprogfagene bidrager med træning i tekstbehandling, færdighed i at færdes på nettet og søge informationer, brug af præsentationsværktøjer, fortrolighed med edb-baserede sprogprogrammer, elektroniske ordbøger og opslagsværker.

Ruth FlenstedJette Petersen

(begge tidligere Kolding Købmandsskole, nu freelance)

Kurser

Vi tilbyder stadig kurser som en hjælp til at komme i gang med ovennævnte brug af IT i sprogundervisningen samt mulighed for afprøvning af de sprogprogrammer, der findes på det danske marked. På kurset udleveres en guldgrube af internetadresser til alle facetter af sprogundervisningen på diskette med aktive links. Prisen vil afhænge af antal dage og  krav til indhold og vil foregå på den enkelte skole og gerne for alle skolens sproglærere.

Document info
Document views112
Page views112
Page last viewedSun Jan 22 00:33:49 UTC 2017
Pages28
Paragraphs699
Words7736

Comments