X hits on this document

Word document

IT i sprogundervisningen - en udfordring som er værd at tage op - page 7 / 28

103 views

0 shares

0 downloads

0 comments

7 / 28

Bilag 2

Retteprogrammer

Markin – tips til brug af programmet

Eleverne har afleveret en opgave på diskette (eller via e-mail).

Åbn MARKIN

Gå i "File" og "Import" elevens opgave. Bed eleven gemme i RTF-format i stedet for som et Word-dokument

Ret opgaven (Husk også at bruge de positive knapper!)

Giv evt. Feedback 1 (kan fx gå på det sproglige) og/eller Feedback 2 (kan fx gå på det indholdsmæssige og struktur).

Tilføj evt. kommentarer (fx fra "Tools": 1) Useful text (= faste, indlagte kommentarer) eller 2) Useful links (fx www.adresser til det indholdsmæssige).

Gem opgaven som RTF.

Gem på elevens A-diskette - Husk at angive FILNAVN. Derefter GEM.

Sig JA til at se statistikken

Minimer evt. og vend tilbage til "MARKIN" og giv karakter efter at have set statistikken.

Udskriv evt. hvis du vil arbejde videre med opgaven på klassen.

Giv evt. karakter her efter udprintning. Statistikken er en stor hjælp til karaktergivningen.

Afslut WORD - Sig JA til at gemme på elevens diskette.

Afslut MARKIN - Sig NEJ til at gemme i Markin.

Hvis man leverer opgaven tilbage på diskette til eleven for at arbejde videre med den i edb-lokalet, checkes lige på ”denne computer” og elevens A-drev for at checke om opgaven er blevet gemt.

I edb-lokalet (eller hjemme) skal eleven åbne opgaven under RTF (i stedet for WORD.DOC.).

Til procesorienteret skrivning

Hvis eleven retter opgaven i edb-lokalet og skal aflevere rettelser igen på diskette,

skal de ikke fjerne de røde markeringer. Bed også eleven lave rettelser med kursiv eller fed, så er det lettere hurtigt at checke deres rettelser igen. De kan gemme deres rettelser enten i et Word.doc. eller i RTF-format igen. Begge kan åbnes i MARKIN.

Bed eleven skrive version xx.

Evt. kan man bede eleverne udskrive deres rettelser i edb-lokalet, så man ikke behøver at åbne disketterne igen for at checke deres rettelser.

Document info
Document views103
Page views103
Page last viewedThu Jan 19 00:34:18 UTC 2017
Pages28
Paragraphs699
Words7736

Comments