X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 100 / 162

657 views

0 shares

0 downloads

0 comments

100 / 162

REGEL 30

under spelet av ett hål.

b. Högst fjorton klubbor Om någon partner bryter mot Regel 4-3a(iii) eller Regel 4-4, pliktar sidan.

c. Spelordning Bollar tillhörande samma sida får spelas i den ordning sidan anser vara bäst.

d. Fel boll Om en spelare slår ett slag fel boll, som inte är i ett hinder, diskva- lificeras han för hålet, men hans partner ådrar sig ingen plikt, även om den boll som spelades som fel boll var hans. Om fel boll tillhör en annan spelare, skall denne placera en boll på den plats varifrån fel boll först spelades.

 • e.

  Diskvalifikation av sidan

 • (i)

  En sida är diskvalificerad om endera partnern bryter mot någon

av följande regler: Regel 1-3

Överenskommelse att åsidosätta regler.

Regel 4-1 eller -2 Klubbor Regel 5-1 eller -2 Bollen

Regel 6-2a Regel 6-4

Regel 6-7

Regel 14-3

Handicap (spela med för hög handicap) Caddie (mer än en caddie; ej rätta felet omedelbart) Otillbörligt dröjsmål. Långsamt spel (upp- repad förseelse) Konstlade hjälpmedel och ovanlig utrust- ning

(ii) En sida är diskvalificerad om alla partners bryter mot någon av följande regler:

Regel 6-3 Regel 6-8

Starttid och startordning (”bollar”) Avbrott i spelet

 • (iii)

  I alla andra fall där ett brott mot en regel skulle leda till diskva- lifikation, är spelaren endast diskvalificerad för det hålet.

  • f.

   Innebörd av övrig plikt

Om en spelares brott mot en regel hjälper hans partners spel eller påverkar en motspelares spel ogynnsamt, ådrar sig partnern samma

97

Document info
Document views657
Page views659
Page last viewedTue Jan 24 21:15:47 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments