X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 101 / 162

649 views

0 shares

0 downloads

0 comments

101 / 162

98

REGEL 30/31

plikt som spelaren.

I alla övriga fall, där en spelare ådrar sig plikt för brott mot en Regel, gäller plikten inte för hans partner. När plikten anges som förlust av hålet, är innebörden att spelaren diskvalificeras för det hålet.

g. Annan form av match som spelas samtidigt När en annan form av match spelas samtidigt som en bästboll eller fyrboll match, gäller ovanstående speciella regler.

REGEL 31. FYRBOLL SLAGSPEL

Definitioner Alla definierade begrepp står i kursiv stil och återfinns i alfabetisk ord- ning i avsnittet Definitioner, se sid 22–35.

31-1. Allmänt I fyrboll slagspel spelar två tävlare som partners och var och en spelar sin egen boll. Den lägsta av deras scorer är sidans score på hålet. Om en av dem inte hålar ut, utgår ingen plikt.

Regler för Golfspel gäller för fyrboll slagspel såvida de inte strider mot nedanstående speciella regler.

31-2. Representant för sidan En sida får representeras av endera partnern under en hel fastställd rond eller del därav, båda partners behöver inte vara närvarande. En tävlare som varit frånvarande får ansluta till sin partner mellan två hål, men inte under spelet av ett hål.

31-3. Högst fjorton klubbor Om endera partnern bryter mot Regel 4-3a(iii) eller Regel 4-4, plik- tar sidan.

31-4. Scorekort Markören är endast skyldig att för varje hål ange bruttoscoren för den partner vars score skall räknas. De bruttoscorer som skall räknas skall vara individuellt identifierbara, annars är sidan diskvalificerad. Endast

Document info
Document views649
Page views651
Page last viewedTue Jan 24 11:44:27 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments