X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 102 / 162

592 views

0 shares

0 downloads

0 comments

102 / 162

REGEL 31

en partner behöver ansvara för att Regel 6-6b uppfylles. (Fel score – se Regel 31-7a.)

31-5. Spelordning Bollar tillhörande samma sida får spelas i den ordning sidan anser vara bäst.

31-6. Fel boll Om en tävlare slår ett eller flera slag fel boll, som inte är i ett hin- der, ådrar han sig två slags plikt och skall rätta sitt misstag genom att spela rätt boll eller fortsätta enligt reglerna. Hans partner pliktar inte, även om den boll som spelades som fel boll var hans.

Om den boll som spelades som fel boll tillhör någon annan tävlare skall denne placera en boll på den punkt varifrån fel boll först spe- lades.

31-7. Diskvalifikationer

a. Brott av den ena partnern En sida är diskvalificerad från tävlingen om endera partnern bryter mot någon av följande regler:

Regel 1-3 Regel 3-4

Överenskommelse att åsidosätta regler Vägran att följa en regel

Regel 4-1 eller -2 Klubbor Regel 5-1 eller -2 Bollen

Regel 6-2b

Regel 6-4

Regel 6-6b Regel 6-6d

Handicap (spela med för hög eller ej ange han- dicap) Caddie (mer än en caddie; ej rätta felet omedel- bart) Signering och inlämning av scorekortet Fel score på hålet, dvs. när den angivna scoren för den partner vars score skall räknas är lägre än den verkliga. Om den angivna scoren för den partner

Regel 6-7

vars score skall räknas är högre än den verkliga, skall den inlämnade scoren gälla Otillbörligt dröjsmål. Långsamt spel (upprepad

99

Document info
Document views592
Page views594
Page last viewedSat Jan 21 04:49:15 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments