X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 103 / 162

523 views

0 shares

0 downloads

0 comments

103 / 162

100

REGEL 31/32

Regel 7-1 Regel 14-3 Regel 31-4

förseelse) Övning före eller mellan ronderna Konstlade hjälpmedel och ovanlig utrustning Bruttoscore som skall räknas är inte individuellt identifierbar

b. Brott av båda partners En sida är diskvalificerad om:

 • (i)

  båda partners bryter mot Regel 6-3 (Starttid och startordning, ”bollar”) eller Regel 6-8 (Avbrott i spelet), eller

 • (ii)

  båda partners på samma hål, var för sig bryter mot någon regel där plikten är diskvalifikation från tävlingen eller för hålet.

  • c.

   Endast för hålet

I alla andra fall där ett brott mot en regel skulle medföra diskvalifi- kation, diskvalificeras tävlaren endast för det hål på vilket överträ- delsen inträffade.

31-8 Innebörd av övrig plikt Om en tävlares brott mot en regel hjälper hans partners spel, ådrar sig partnern samma plikt som tävlaren.

I alla andra fall, när en tävlare ådrar sig plikt för brott mot en regel, gäller plikten inte för hans partner.

REGEL 32. BOGEY- OCH POÄNGBOGEYTÄVLINGAR

Definitioner Alla definierade begrepp står i kursiv stil och återfinns i alfabetisk ord- ning i avsnittet Definitioner, se sid 22–35.

32-1. Villkor Bogey- och poängbogeytävlingar är former av slagspel i vilka spel sker mot en bestämd score på varje hål, i allmänhet hålets par. Reglerna för slagspel gäller såvida de inte strider mot nedanstående speciella regler.

a. Bogeytävling Ställningen i en bogeytävling räknas som i matchspel. Varje hål där

Document info
Document views523
Page views525
Page last viewedTue Jan 17 15:32:29 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments