X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 104 / 162

535 views

0 shares

0 downloads

0 comments

104 / 162

REGEL 32

tävlaren inte gör något resultat, räknas som förlorat. Vinnare är den tävlare som har det bästa resultatet över samtliga hål.

Markören är endast skyldig att ange bruttoscoren på de hål där täv- laren har en nettoscore som är lika med eller bättre än den bestäm- da scoren.

Anm. 1: Högst 14 klubbor – plikt som i matchspel – se Regel 4-4. Anm. 2: En caddie åt gången – plikt som i matchspel – se Regel 6-4. Anm. 3: Otillbörligt dröjsmål. Långsamt spel (Regel 6–7) – Tävla- rens score justeras genom att dra av ett hål från slutresultatet.

b. Poängbogeytävlingar Resultatet i en poängbogeytävling räknas med poäng som erhålls i förhållande till en bestämd score på varje hål (i Sverige alltid hålets

par) enligt följande: Nettoscore på hålet

Poäng

Mer än ett slag över bestämd score eller ingen score . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 Ett slag över bestämd score . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Bestämd score . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Ett slag under bestämd score . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Två slag under bestämd score . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Tre slag under bestämd score . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Fyra slag under bestämd score . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Vinnare är den tävlare som uppnår högsta antalet poäng.

Markören är endast skyldig att ange bruttoantalet slag på de hål där tävlarens nettoscore ger en poäng eller mer.

Anm. 1: Högst fjorton klubbor (Regel 4-4) – Plikt utgår enligt föl- jande: För varje hål där överträdelse skett, dras två poäng av från total- poängen, dock högst fyra poäng per rond.

Anm. 2: Mer än en caddie åt gången (Regel 6-4) – Plikt utgår enligt följande: För varje hål där överträdelse skett, dras två poäng av från totalpoängen, dock högst fyra poäng per rond.

Anm. 3: Otillbörligt dröjsmål. Långsamt spel (Regel 6-7) – Tävla- rens score justeras genom att två poäng dras av från totalpoängen.

101

Document info
Document views535
Page views537
Page last viewedWed Jan 18 06:57:57 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments