X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 106 / 162

661 views

0 shares

0 downloads

0 comments

106 / 162

REGEL 33

ADMINISTRATION

REGEL 33. TÄVLINGSLEDNINGEN

Definitioner Alla definierade begrepp står i kursiv stil och återfinns i alfabetisk ord- ning i avsnittet Definitioner, se sid 22–35.

33-1. Tävlingsbestämmelser. Åsidosätta regel Tävlingsledningen skall fastställa de bestämmelser som gäller för täv- lingen.

Tävlingsledningen har inte rätt att åsidosätta en regel i Regler för Golfspel.

Vissa speciella regler som styr slagspel är så väsentligt olika de regler som styr matchspel att en kombination av de båda spelformerna inte är genomförbar och inte heller tillåten. Resultaten av matcher som spelats och scorer som lämnats in under sådana omständigheter får inte godkännas.

I slagspel kan tävlingsledningen begränsa en domares uppgifter.

33-2. Banan a. Fastställa gränser Tävlingsledningen skall noggrant fastställa:

 • (i)

  banan och out-of-bounds,

 • (ii)

  gränserna för vattenhinder och sidovattenhinder,

 • (iii)

  mark under arbete, och

 • (iv)

  vad som är hindrande föremål samt vad som är organiska delar av banan.

  • b.

   Nya hål

Nya hål bör skäras den dag en slagspelstävling börjar och vid andra tillfällen då tävlingsledningen anser det nödvändigt, under förutsätt- ning att samtliga tävlare spelar ronden med hålen på samma ställe.

Undantag: Om det är omöjligt att reparera ett skadat hål så att det överensstämmer med definitionen, kan tävlingsledningen låta skära ett nytt hål i ett närliggande liknande läge.

103

Document info
Document views661
Page views663
Page last viewedTue Jan 24 21:52:10 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments