X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 107 / 162

559 views

0 shares

0 downloads

0 comments

107 / 162

104

REGEL 33

Anm: Då en enstaka rond skall spelas över mer än en dag, får täv- lingsledningen ange i tävlingsbestämmelserna att hål och tees kan vara olika placerade under tävlingsdagarna, under förutsättning att alla tävlare under samma dag spelar med alla hål och alla tees på samma ställe.

c. Övningsområde Om inget övningsområde finns tillgängligt utanför tävlingsbanan, bör tävlingsledningen, om detta är praktiskt genomförbart, fastställa områden där spelare får öva på dag för en tävling. På dag för en slagspelstävling bör tävlingsledningen normalt inte tillåta övningsspel på eller till någon green eller från något hinder tävlingsbanan.

d. Ospelbar bana Om tävlingsledningen eller dess behöriga företrädare anser att banan av någon anledning inte är i spelbart skick eller att andra omstän- digheter gör det omöjligt att bedriva spelet på ett riktigt sätt, kan täv- lingsledningen i match- eller slagspel beordra ett tillfälligt avbrott i spelet eller i slagspel ogiltigförklara spelet och annullera alla scorer för ronden ifråga. När en rond har annullerats, är också all plikt som ådragits under ronden annullerad.

(Förfarande vid avbrott i spelet och återupptagande av spelet – se Regel 6-8)

33-3. Starttider och startordning (”bollar”) Tävlingsledningen skall fastställa starttider och i slagspel dela in täv- larna i de grupper (”bollar”) i vilka de skall spela.

När en matchspelstävling spelas över en längre period, fastställer tävlingsledningen den tidsgräns inom vilken varje omgång skall vara färdigspelad. När spelarna tillåts att själva göra upp om tiden för sin match inom dessa gränser, bör tävlingsledningen ange att matchen skall spelas vid en angiven tidpunkt på periodens sista dag, om inte spe- larna kommer överens om att spela matchen vid en tidigare tidpunkt.

33-4. Fördelning av handicapslag Tävlingsledningen skall tillhandahålla en tabell som utvisar på vilka hål handicapslag skall ges eller tas.

Document info
Document views559
Page views561
Page last viewedThu Jan 19 07:43:44 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments