X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 108 / 162

518 views

0 shares

0 downloads

0 comments

108 / 162

REGEL 33

33-5. Scorekort I en slagspelstävling skall tävlingsledningen förse varje deltagare med ett scorekort med datum och tävlarens namn eller, i foursome och fyrboll slagspel, tävlarnas namn.

I slagspel är tävlingsledningen ansvarig för summering av scorer samt beräkning av resultatet med den handicap som finns angiven på scorekortet.

I fyrboll slagspel är tävlingsledningen ansvarig för att fastställa sidans bästa score på varje hål och därvid tillämpa den handicap som finns angiven på scorekortet, samt för summering av de bästa scorerna.

I bogey-, och poängbogeytävlingar är tävlingsledningen ansvarig för att tillämpa den på scorekortet angivna handicapen och faststäl- la resultatet på varje hål samt slutresultatet eller poängsumman.

Anm: Tävlingsledningen kan ålägga tävlarna att själva anteckna datum och namn på sina scorekort.

33-6. Avgörande vid lika resultat Tävlingsledningen skall ange sättet, samt dag och klockslag, för avgö- rande av en delad match eller delad placering, vare sig dessa spelats med eller utan handicap.

En delad match får inte avgöras med slagspel. En delad placering i en slagspelstävling får inte avgöras med en match.

33-7. Diskvalifikation. Tävlingsledningens rätt En diskvalifikation får, i enskilda exceptionella fall, upphävas, modi- fieras eller utdömas om tävlingsledningen anser detta vara befogat.

En plikt som är mindre än diskvalifikation får inte upphävas eller modifieras.

Om en tävlingsledning anser att en spelare gjorts sig skyldig till ett allvarligt etikettsbrott, får den utdöma diskvalifikation enligt denna regel.

33-8. Lokala regler a. Riktlinjer Tävlingsledningen, eller den kommitté som ansvarar för regelfrågor,

105

Document info
Document views518
Page views520
Page last viewedTue Jan 17 06:15:36 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments