X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 109 / 162

610 views

0 shares

0 downloads

0 comments

109 / 162

106

REGEL 33/34

får utfärda lokala regler för onormala förhållanden om de överens- stämmer med de riktlinjer som anges i bilaga I.

b. Upphäva eller modifiera en regel En regel i Regler för Golfspel får inte upphävas av en lokal regel. Om en tävlingsledning emellertid anser att lokala onormala förhållanden hindrar att spelet spelas på ett korrekt sätt till den grad att det krävs en lokal regel som modifierar Regler för Golfspel, skall denna loka- la regel godkännas av R&A.*

*Anm: Det rekommenderas att förfrågningar i första hand ställs direkt till Svenska Golfförbundet (SGF). SGF kommer endast i tvek- samma fall att hänskjuta frågan till R&A .

REGEL 34. TVISTER OCH BESLUT

Definitioner Alla definierade begrepp står i kursiv stil och återfinns i alfabetisk ord- ning i avsnittet Definitioner, se sid 22–35.

34-1. Protester och plikter

a. Matchspel Om en protest lämnas in till tävlingsledningen enligt Regel 2-5 bör beslut fattas så snart som möjligt så att ställningen i matchen kan justeras om så krävs. Om en protest inte gjorts i enlighet med Regel 2-5, får den inte behandlas av tävlingsledningen.

Det finns ingen tidsgräns för utdömande av diskvalifikation för brott mot Regel 1-3.

b. Slagspel I slagspel får ingen plikt upphävas, modifieras eller utdömas efter att tävlingen är avslutad. En tävling är avslutad när resultatet officiellt tillkännagivits. En slagspelskvalificering som följs av matchspel är avslutad när spelaren slagit ut i sin första match.

Undantag: En diskvalifikation skall utdömas efter att tävlingen är avslutad om en tävlare: (i) brutit mot Regel 1-3 (Överenskommelse att åsidosätta regler),

eller

Document info
Document views610
Page views612
Page last viewedSun Jan 22 06:34:13 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments