X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 112 / 162

582 views

0 shares

0 downloads

0 comments

112 / 162

BILAGA I

 • 4.

  Stenar i bunkrar ............................................................................................................ 118

 • 5.

  Oflyttbara hindrande föremål nära green ........................................................ 118

6 . T i l l f ä l l i g a h i n d r a n d e f ö r e m å 119 l ................................................................................... a. Tillfälliga oflyttbara hindrande föremål ....................................................... 119 b. Tillfälliga el-ledningar och kablar ................................................................... 122

DEL C TÄVLINGSBESTÄMMELSER

 • 1.

  Bollspecifikationer ...................................................................................................... 123

  • a.

   Lista över godkända bollar ............................................................................... 123

  • b.

   En-boll-regeln (One Ball Condition) ............................................................... 124

2 . S t a r t t i d

..............................................................................................................................

124

 • 3.

  Caddie ................................................................................................................................

 • 4.

  Speltempo .......................................................................................................................

 • 5.

  Avbrott i spelet på grund av fara ..........................................................................

 • 6.

  Övning ................................................................................................................................

  • a.

   Allmänt ........................................................................................................................

  • b.

   Övning mellan hål ..................................................................................................

 • 7.

  Råd i lagtävlingar .........................................................................................................

 • 8.

  Nya hål ...............................................................................................................................

 • 9.

  Transportmedel ............................................................................................................

 • 10.

  Dopningsbekämpning .............................................................................................

 • 11.

  Avgörande vid lika resultat ...................................................................................

 • 12.

  Lottning för matchspel ...........................................................................................

125 126 126 126 126 126 127 127 127 128 128 129

*Svenska Golfförbundet har fastställt att tre generella lokala regler ska gälla på alla svanska golfbanor. Dessa generella lokala regler återfinns i publikationerna Spel- och tävlingshandbok 2004–2007 och Illustrerad regelhandbok 2004–2007.

109

Document info
Document views582
Page views584
Page last viewedFri Jan 20 18:23:56 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments