X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 113 / 162

542 views

0 shares

0 downloads

0 comments

113 / 162

110

BILAGA I

DEL A: LOKALA REGLER

Som anges i Regel 33-8a, kan tävlingsledningen formulera och anslå lokala regler för lokala onormala förhållanden om de överensstäm- mer med de riktlinjer som fastläggs i denna bilaga. Därutöver ges detaljerade upplysningar om tillåtna och icke tillåtna lokala regler i ”Decisions on the Rules of Golf ” under Regel 33-8 och i ”Guidance on Running a Competition”.

Om lokala onormala förhållanden hindrar att spelet spelas på ett korrekt sätt och tävlingsledningen anser det nödvändigt att modifie- ra en regel i Regler för Golfspel, måste detta godkännas av R&A.*

*Anmärkning: Det rekommenderas att förfrågningar i första hand ställs direkt till Svenska Golfförbundet (SGF). SGF kommer endast i tveksamma fall att hänskjuta frågan till R&A.

1. Definiera gränser och markeringar Ange på vilka sätt man definierat out-of-bounds, vattenhinder, sido- vattenhinder, mark under arbete, hindrande föremål och organiska delar av banan (Regel 33-2a).

 • 2.

  Vattenhinder

  • a.

   Sidovattenhinder

Klargöra status på vattenhinder som kan vara sidovattenhinder (Regel

 • 26)

  .

  • b.

   Provisorisk boll

Tillåta spel av provisorisk boll för en boll som kan vara i ett vatten- hinder, som är av sådan beskaffenhet att om den ursprungliga bollen inte hittas, det finns godtagbara skäl att anse att den är förlorad i vattenhindret, och det skulle vara opraktiskt eller fördröja spelet att fastställa om bollen är i hindret eller inte. Bollen spelas provisoriskt enligt något av de alternativ som anges i Regel 26-1 eller enligt en gällande lokal regel. Om en provisorisk boll spelas i detta fall och den ursprungliga bollen återfinns i ett vattenhinder får spelaren spela den ursprungliga bollen som den ligger eller fortsätta med den proviso- riska bollen (som då är i spel), men han får inte förfara enligt Regel

Document info
Document views542
Page views544
Page last viewedWed Jan 18 12:16:47 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments