X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 114 / 162

512 views

0 shares

0 downloads

0 comments

114 / 162

BILAGA I

26-1, med avseende på den ursprungliga bollen.

3. Områden på banan som behöver skyddas. Miljökänsliga områden Underlätta skyddandet av banan genom att förklara områden, som t.ex. nysådd gräsmark, nyplanteringar och andra delar av banan som är under uppväxt, för ”mark under arbete” från vilket spel är förbjudet.

När tävlingsledningen är skyldig att förbjuda spel från miljökänsli- ga områden på eller i anslutning till banan bör tävlingsledningen utfär- da en lokal regel som klargör hur man skall förfara när man tar lätt- nad.

4. Tillfälliga förhållanden – lera, extrem väta, dålig kondition och skyddande av banan

a. Lyfta en pluggad boll, rengöring Tillfälliga förhållanden som kan hindra att spelet spelas på ett kor- rekt sätt, som t.ex. lera och extrem väta, kan motivera lättnad för pluggad boll på spelfältet eller tillåta att man lyfter, rengör och åter- placerar bollen, antingen var som helst på spelfältet eller på den fin- klippta delen av spelfältet.

b. ”Lägesförbättring” och ”Vinterregler” Ogynnsamma förhållanden, t.ex. banans dåliga kondition eller före- komst av lera kan ibland vara så omfattande, särskilt under vintern, att lättnad enligt en tillfällig lokal regel kan tillåtas av tävlingsledningen, antingen för att skydda banan eller för att spelet skall kunna bedri- vas rättvist och angenämt. Den lokala regeln skall tas bort så snart förhållandena medger det.

  • 5.

    Hindrande föremål

    • a.

      Allmänt

Fastställa status på föremål som kan vara hindrande föremål (Regel 24).

Förklara vilken konstruktion som helst vara en organisk del av banan och därmed inte ett hindrande föremål, t.ex. uppbyggda sidor tees, greener och bunkrar

(Regel 24 och 33-2a).

111

Document info
Document views512
Page views514
Page last viewedTue Jan 17 01:54:46 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments