X hits on this document

PDF document

REGLER FÖR GOLFSPEL - page 115 / 162

600 views

0 shares

0 downloads

0 comments

115 / 162

112

BILAGA I

b. Stenar i bunkrar Tillåta borttagande av stenar i bunkrar genom att förklara dem vara flyttbara hindrande föremål (Regel 24-1).

  • c.

   Vägar och stigar

 • (i)

  Förklara vägars och stigars belagda ytor och sidor vara en orga- nisk del av banan; eller

 • (ii)

  Ge lättnad i enlighet med Regel 24-2b från vägar och stigar, vilkas ytor och sidor inte är belagda, i de fall de skulle kunna påver- ka spelet orättvist.

  • d.

   Oflyttbara hindrande föremål nära green

Tillåta lättnad från oflyttbara hindrande föremål i spellinjen, på eller inom två klubblängder från green, när bollen ligger inom två klubb- längder från det hindrande föremålet.

e. Skydd av unga träd Tillåta lättnad för att skydda unga träd.

f. Tillfälliga hindrande föremål Tillåta lättnad från störande inverkan av tillfälliga hindrande före- mål (t.ex. läktare, TV-kablar och TV-utrustning, osv.).

6. Dropprutor (Droppzoner) Fastställa särskilda områden där bollar får eller skall droppas när det inte är möjligt eller lämpligt att förfara exakt i enlighet med Regel 24-2b eller 24-2c (Oflyttbara hindrande föremål), Regel 25-1b eller 25-1c (Onormala markförhållanden), Regel 25-3 (Fel green), Regel 26-1 (Vattenhinder och sidovattenhinder) eller Regel 28 (Ospelbar boll).

DEL B: FORMULERINGAR AV LOKALA REGLER

Inom de riktlinjer som angetts i del A av denna bilaga, kan tävlings- ledningen utfärda lokala regler genom att, på scorekort eller anslagstavla, hänvisa till nedanstående formuleringar. Dock bör inte exempel 3a, 3b, 3c, 6a och 6b anges på scorekortet då de alla är av begränsad varaktighet.

Document info
Document views600
Page views602
Page last viewedSat Jan 21 17:39:07 UTC 2017
Pages162
Paragraphs2350
Words43001

Comments